Razi w oczy

Lokator Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Chełmie zwraca uwagę na konieczność oszczędzania prądu. Wylicza, gdzie zauważył marnotrawstwo w tej kwestii i domaga się, aby temu zaradzić.

Gdy nasz Czytelnik widzi światło świecące się przez całą noc w wiatrołapie klatki schodowej na swoim osiedlu, trudno mu przejść nad tym do porządku dziennego. Mówi, że tak jest np. przy jednej z kamienic przy ul. Siedleckiej: gdy ktoś wieczorem zaświeci tam światło, zostaje tak przez całą noc. Nasz Czytelnik zwraca uwagę, że przed klatką są czujniki światła i można byłoby to samo rozwiązanie zastosować w wiatrołapie. Zauważył też, że oszczędzić prąd można byłoby także przy ul. Pocztowej 26, gdyby oświetlenie z przejścia do budynku nie było połączone z tym przy dwóch klatkach schodowych.

– Technicznie jest to możliwe do wykonania, tylko trzeba chcieć – mówi nasz rozmówca. – Ale póki co zaświeca się automatycznie jednocześnie w tych miejscach, a powinno tylko tam, gdzie akurat ktoś przechodzi i jest potrzeba, aby było widno.

Nasz Czytelnik wskazuje też na niesprawiedliwy i niejasny jego zdaniem system naliczania opłat za prąd w częściach wspólnych. Od czerwca 2020 r. jest to 3 zł miesięcznie od lokalu, a wcześniej było 9 groszy za metr kwadratowy mieszkania spółdzielcy. Justyna Manasterska-Raszka, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Chełmie mówi, że wszystkie budynki znajdujące się w zasobach spółdzielni mają ogromne potrzeby remontowe, które będą sukcesywnie przeprowadzane. Prezes SM „Centrum” wyjaśnia poszczególne kwestie.

– W wiatrołapach znajdujących się w klatkach należących do budynku położonego przy ulicy Siedleckiej 2A umieszczone są zwykłe włączniki światła wraz z informacją przypominającą o konieczności wyłączania go przez mieszkańców – informuje prezes SM „Centrum”. – W przyszłości planowany jest montaż lamp na czujniki ruchu w całych zasobach spółdzielni, jednak w chwili obecnej priorytetem jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynków.

W projekcie budynku przy ul. Pocztowej 26 przewidziane zostało załączanie światła w wiatrołapach 2 klatek i w przewiązce poprzez czujnik zmierzchowy. W przedmiotowych wiatrołapach używane jest oświetlenie energooszczędne. W związku z tym, że instalacja jest podtynkowa, jej przeróbka wiąże się z wykuciem w celu przebudowy instalacji i ponowną obróbką, co spowoduje dodatkowe koszty.

Prace te przewidziane zostaną przy odnowieniu klatek schodowych w tym budynku. W odniesieniu do kwestii zmiany sposobu naliczania opłaty za energię elektryczną części wspólnych, w lutym 2020 r. Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę w tej sprawie i obowiązującą dotychczas jednostkę rozliczeniową w postaci metra kwadratowego zastąpiła jednostką w postaci jednego lokalu.

Zgodnie ze statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Chełmie, Rada Nadzorcza jest jedynym organem kompetentnym do ustalania opłat zależnych od spółdzielni za używanie lokali, w tym do określania jednostek rozliczeniowych poszczególnych składników opłat. (mo)