Rejowiec Fabryczny. Jest wielki dół. Ma być jurajski park i elektrownia

Miasto ma ambitny plan zagospodarowania wyrobiska marglu

Pierwszy etap rewitalizacji terenu dawnej kopalni margla i przebudowa ulicy Kraszewskiego – to dwa zadania, które Rejowiec Fabryczny chciałby zrealizować w ramach programu wsparcia gmin w Polsce Wschodniej. Na każde z nich miasto chciałoby pozyskać 2 mln zł.

Decyzję w sprawie udziału miasta w programie radni podejmą na najbliższej sesji. – Szczegóły programu na niedawnym spotkaniu z samorządami w Lublinie przedstawił Jacek Protas, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Z zapowiedzi wojewody wynika, że program będzie realną pomocą i wsparciem dla gmin nawet w wysokości 80 proc. kosztów zadania – mówi burmistrz Stanisław Bodys.

W ramach wspomnianego programu, miasto chciałoby wnioskować o środki na I etap rewitalizacji obszaru po kopalni margla i terenu przyległego. To projekt opiewający na kwotę 2 mln zł.

– Planujemy wykorzystać już opracowaną koncepcję projektową urządzenia tras spacerowych i rowerowych z małą architekturą wokół wyrobiska (m.in. punkty widokowe, ławki i stanowiska dla rowerów). Zaprezentowana na niedawnym otwartym spotkaniu wizualizacja zagospodarowania wyrobiska i tereny przyległego spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i poparciem mieszkańców, co utwierdza nas w pewności, że to dobry kierunek działań – wskazuje burmistrz Bodys i przypomina, że na terenie wyrobiska miasto planuje również budowę elektrowni szczytowo-pompowej oraz magazynów energii. – Taka inwestycja dałaby nie tylko miejsca pracy, ale również obniżyła cenę prądu dla mieszkańców. W ramach realizacji projektu Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF) opracowywana jest już koncepcja tego przedsięwzięcia. Poszukujemy również potencjalnych partnerów do realizacji projektu. W tym celu w minionym tygodniu spotkałem się z przedstawicielami firmy Budimex, bo jedną z zakładanych formuł jego realizacji jest partnerstwo publiczno-prywatne, a Budimex ma już doświadczenie w realizacji takich projektów.

Teren przy wyrobisku, jak przypominają urzędnicy, zmienia się już obecnie. Od strony osiedla domków powstaje nowa ulica. Tym samym duża działka przy wyrobisku będzie wkrótce uporządkowana. W ramach programu wsparcia gmin w Polsce Wschodniej miasto chce starać się także o 2 mln zł na przebudowę ulicy Kraszewskiego wraz z retencją terenu, gdyż w tym rejonie występuje wysoki poziom wód powierzchniowych.

– Wkrótce ruszy nabór wniosków, tak więc mamy przed sobą mnóstwo pracy. Najwięcej wymaga przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Wystąpiliśmy do Ministerstwa o możliwość złożenia uproszczonego wniosku. Minister Protas obiecał, że postulaty samorządów będą brane pod uwagę – mówi burmistrz Bodys. (w)

News will be here