Rekordowy budżet miasta

Jest projekt budżetu Chełma na 2020 rok. Szykują się rekordowe w historii miasta dochody i wydatki. Największą zaplanowaną inwestycją jest przebudowa krajowej „Dwunastki” w granicach administracyjnych miasta. Prezydent nie przewidział zaciągania kredytów, ani emisji obligacji. Udział własny przy inwestycjach współfinansowanych z zewnętrznych źródeł chce pokryć wpływami ze sprzedaży udziałów MPGK i całej spółki MPEC.

W piątek 15 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie powinien trafić projekt budżetu miasta Chełm na 2020 rok. Tak stanowią przepisy. Tymczasem, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, chełmscy urzędnicy mieli złożyć dokument z opóźnieniem, w poniedziałek 18 listopada. Czy doszło zatem do złamania prawa?

Budżet Chełma na 2020 r. pod każdym względem zapowiada się rekordowy. Dochody i wydatki zostały zaplanowane w kwocie 558 292 762 zł. Urzędnicy w przyszłym roku nie zaplanowali ani zaciągania kredytu, ani emisji obligacji, z których miasto finansowało realizację inwestycji. Nie ma też zapisanych pieniędzy na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań. W projekcie budżetu uwzględniono natomiast ponad 7 mln zł na obsługę długu, czyli na spłatę odsetek od wyemitowanych dotąd obligacji. Zaplanowano również wpływy ze sprzedaży 25 proc. udziałów w MPGK na kwotę ok. 14 mln zł i 100 proc. udziałów w MPEC – 40 mln zł. Te pieniądze mają posłużyć jako wkład własny przy realizacji inwestycji dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Jak zwykle największą pozycją w projekcie budżetu na 2020 r. są wydatki na szeroko rozumianą oświatę. W przyszłym roku miasto na ten cel zamierza przeznaczyć 163 874 788 zł, zaś 20 mln zł na edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną i rodzinę w budżecie zaplanowano ponad 92 mln zł. Administracja publiczna z kolei ma kosztować 18 153 255 zł.

Największą inwestycją, jaka znalazła się w budżecie Chełma na 2020 rok, jest przebudowa krajowej „Dwunastki”. Na to zadanie zaplanowano aż 111,7 mln zł. Przypomnijmy, że miasto w 2016 roku z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dostało dofinansowanie na tę inwestycję w wysokości 170 000 000 zł.

W przyszłym roku prezydent Jakub Banaszek w budżecie zaplanował także kwotę 13,3 mln zł na rozpoczęcie budowy Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej. Urzędnicy chcą również zrealizować wszystkie zadania drogowe, na które miasto dostało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: przebudowę ulic Ceramicznej, Dreszera, Okszowskiej, Jagiellońskiej, Batorego, Sybiraków, Kolejowej i Obłońskiej oraz budowę al. 3 Maja wraz z rondem przy zbiegu ulic Wojsławickiej i Mościckiego. Jest też zaplanowana realizacja projektu „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym, zakładająca ścieżkę rowerową z Chełma do Kamienia, zakup autobusów komunikacji miejskiej i program „rower miejski”. Na przyszły rok jest też zaplanowana budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here