Rekordowy budżet

Projekt budżetu Chełma na 2017 rok jest gotowy. Urzędnicy zaplanowali dochody w wysokości 315 mln zł, a wydatki – 330 mln zł. Aż 145 mln zł miasto zamierza wydać na oświatę. Na przyszły rok są planowane wykonanie projektu technicznego dotyczącego przebudowy krajowej drogi nr 12 w obrębie miasta i modernizacja ul. Wojsławickiej.

W miniony wtorek 15 listopada projekt budżetu miasta na 2017 rok trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do przewodniczącego rady miasta. Urzędnicy obliczyli dochody na poziomie 315 484 000 zł, w tym 300 370 625 zł bieżące i 15 113 374 zł – majątkowe. Tak wysokich dochodów Chełm jeszcze nie miał. W przyszłym roku wydatki są przewidziane na również rekordową kwotę 330 484 000 zł, z czego 30 252 275 zł to wydatki majątkowe. Aż 145 207 666 zł miasto planuje wydać na oświatę i wychowanie. Pomoc społeczna, w tym program „500+”, będzie kosztowała 71 543 318 zł, a na transport i łączność miasto zamierza wydać 29 024 600 zł. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano kwotę 22 020 846 zł, zaś na szeroko rozumiane utrzymanie urzędu, w tym również płace dla urzędników – 19 331 101 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ma kosztować miasto 9 435 600 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zapisano 6 677 689 zł. Urzędnicy zaplanowali również więcej pieniędzy na kluby i stowarzyszenia sportowe. W 2017 roku będzie to kwota o 150 000 zł wyższa, niż w br. Łącznie z pieniędzmi z funduszu alkoholowego na sport miasto chce przeznaczyć około 1 150 000 zł.

Przyszły rok ma być obfity w inwestycje. Za najważniejszą uważa się projekt techniczny przebudowy całej krajowej „Dwunastki” w obrębie miasta. W przyszłym tygodniu Zarząd Dróg Miejskich ma otworzyć oferty, złożone do przetargu na wyłonienie wykonawcy całej inwestycji. Jak już wcześniej pisaliśmy, firma, która wygra przetarg, będzie musiała najpierw przygotować dokumentację techniczną, co może potrwać nawet rok. W 2017 r. czekają nas poważne utrudnienia na ul. Wojsławickiej. Miasto planuje modernizację niemalże całego odcinka, od skrzyżowania z al. I AWP aż do lasu Borek, z budową ronda przy zbiegu Mościckiego,
al. 3 Maja i Wojsławickiej. Inwestycja jest szacowana na 8 mln zł.
Budżet miasta będą omawiały rady osiedla. Urzędnicy nie wykluczają, że dołożą do niego jeszcze kilka najpilniejszych zadań, zgłoszonych przez mieszkańców. Rada miasta budżet na 2017 r. ma uchwalić w grudniu br. (ptr)