Rekrutacja z emocjami

Trzylatków
było sporo
Wśród tegorocznych kandydatów najwięcej było trzylatków (1671) i to one w większości nie zakwalifikowały się do przedszkoli. Bez miejsca w placówkach pozostaje 394 trzyletnich dzieci oraz wszystkie maluchy z rocznika 2014 r., które nie były brane pod uwagę w pierwszym etapie rekrutacji.
– Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola mogą przyjmować tak małe dzieci tylko w bardzo uzasadnionych przypadkach, np. gdy rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki – tłumaczy Olga Mazurek z biura prasowego UM Lublin. Najmłodsze dzieci mają szansę na miejsce w przedszkolu dopiero w drugiej turze kwalifikacji, która  rozpocznie się 9 maja i potrwa do dnia 20 maja 2016 r. Ratusz deklaruje że na chwilę obecną w lubelskich przedszkolach pozostaje jeszcze 678 wolnych miejsc, które zostaną rozdysponowane wśród najmłodszych dzieci i tych maluchów, które z racji zameldowani poza granicami administracyjnymi Lublina nie były brane pod uwagę w I turze.  Gdzie na pewno są wolne miejsca? Zadzwoniliśmy, żeby to sprawdzić. Na pewno wolnymi miejscami dysponują przedszkola nr 26, ul. Rynek 12 (25 wolnych miejsc), przedszkole nr 28, ul. Krucza 6 (25 miejsc) czy przedszkole nr 15 ul. Bohaterów Monte Cassino 7 (15 miejsc).  
Ratusz deklaruje także, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert dla przedszkoli niepublicznych na świadczenie usług przedszkolnych na zasadach zbliżonych do przedszkoli publicznych. Rekrutacja do nich odbędzie się w innym terminie.
Jedne pełne, inne…
z wolnymi miejscami
Wielu dyrektorów przedszkoli bardzo obleganych w pierwszej turze rekrutacji  jest w trudnej sytuacji, bo z braku wolnych miejsc muszą odmawiać miejsca nawet rodzeństwom.
– Te wyniki to trudna sytuacja dla rodziców. W ubiegłym roku przyjęłam w pierwszej turze wszystkie zgłoszone dzieci. Obecnie muszę odmawiać, nawet jeśli rodzeństwo chodzi już do naszego przedszkola. Czekamy cały czas na deklaracje rodziców – mówi Bożena Pietrosińska, dyrektor Przedszkola nr 5.
Z kolei w Przedszkolu nr 26 na Starym Mieście pozostało jeszcze ponad dwadzieścia wolnych miejsc. Małgorzata Jaszczuk, dyrektor placówki, wyjaśnia. – W centrum miasta jest kilka przedszkoli, a dodatkowo w naszym sąsiedztwie brakuje rodzin z małymi dziećmi. Wiele osób nie wie też, że na Starówce jest przedszkole. A przecież naszą działalność prowadzimy już od 60 lat. Przedszkolaki codziennie spacerują po zabytkowym centrum miasta, stykają się z kulturą i sztuką  lubelską, biorą udział w różnych miejskich akcjach – zaznacza dyrektor. W ubiegłym roku sytuacja w przedszkolu była podobna, dopiero w drugim naborze placówka się zapełniła.
Czterolatki
muszą mieć miejsce
Miasto ma obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolach wszystkim czterolatkom. Rodzice nieprzyjętych dzieci, mogą wystąpić do Miasta Lublin za pośrednictwem przedszkola pierwszego wyboru z  wnioskiem o zapewnienie miejsca w publicznym przedszkolu na terenie Lublina. W tegorocznym naborze do przedszkoli kandydowało 389 dzieci czteroletnich. Zakwalifikowano 332 maluchów.
A co z sześciolatkami?
Po pierwszej turze naboru widać, że zdecydowana większość z nich kandydowała do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy szkołach podstawowych (554 sześciolatków). Przypomnijmy, że w Lublinie powołano 51 oddziałów przedszkolnych w 27 szkołach podstawowych.  Miasto w specjalnej akcji „Sobota w Szkole” zachęcało rodziców sześciolatków do zapisywania dzieci do „zerówek” przy podstawówkach, a szkoły kusiły atrakcjami, takimi jak place zabaw czy możliwość korzystania z obiektów sportowych szkoły np. basenu. Do przedszkoli kandydowało w sumie tylko 52 sześcioletnich dzieci. Część z sześciolatków powtórzy zerówkę w swoim przedszkolu, ale jak zaznaczają dyrektorzy, ich edukacja będzie podobna do tej prowadzonej w oddziałach przedszkolnych.
Ogólna liczba dzieci kontynuujących edukację w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosi 7230.
Łącznie Miasto Lublin przygotowało 10 346 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym: w przedszkolach – 9096, a w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1250.
(EM.K.)

News will be here