Remont zrobi Handbud

Remont budynku po byłej jednostce wojskowej we Włodawie wykona lokalna firma Handbud Wiesława Blicharskiego. Jego oferta okazała się najtańsza – 8 mln 283 tys. zł. Starostwo miało na to zabezpieczone prawie 400 tys. zł więcej.

Przetarg na „przebudowę budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej” zorganizowany jest w ramach unijnego projektu pt. Rewitalizacja Włodawy. Jest to tzw. część powiatowa. Do przetargu na remont budynku przystąpiły trzy firmy budowlane – dwie włodawskie i jedna z Warszawy. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 8 283 716,74 zł przedstawiła Firma Handlowo-Usługowa Handbud Wiesław Blicharski.

Pozostali dwaj oferenci zaproponowali kwoty powyżej 10 mln zł. Starostwo na ten cel miało zabezpieczone 8 mln 619 tys. zł. Jeśli zatem wyniki przetargu nie zostaną podważone, powiat powinien „zaoszczędzić” trochę grosza na wyposażenie budynku. Prace związane z przebudową budynku po byłym budynku administracyjnym wojska mają być zakończone do połowy przyszłego roku.

W wyremontowanym budynku i w jego otoczeniu powstanie Centrum Usług Społecznych, gdzie świadczone będą usługi społeczne o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym, a wsparciem zostaną objęte m.in. osoby starsze i niepełnosprawne. Powstaną m.in.: dzienny punkt opieki nad osobami starszymi, kompleks spacerowo-parkowy, miejsca rehabilitacji. Miejsca pracy znajdzie tam kilkadziesiąt osób. – Wsparciem w Centrum zostaną objęte przede wszystkim osoby starsze, niepełnosprawne, cierpiące na zaburzenia psychiczne, niepełnosprawne intelektualnie – mówi starosta Andrzej Romańczuk.

Swoje miejsce znajdą tu: Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Dom SENIOR, zaś prawie 600 m kw. powierzchni zostanie udostępnione pod działalność gospodarczą przedsiębiorstwa społecznego (NGO).

Zakres remontu obejmuje: roboty budowlane, roboty w zakresie instalacji i przyłączy sanitarnych; w zakresie instalacji elektrycznych i w zakresie instalacji i przyłączy teletechnicznych; zagospodarowanie terenu oraz nasadzenia zieleni. (pk)