Resocjalizacja przez naukę

Pracę ze słuchaczami w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włodawie prowadzi grono nauczycielskie składające się z piętnastu nauczycieli, dyrektora CKU oraz sekretarza szkoły. Jednym z pedagogów jest nauczyciel zajęć praktycznych.

– W Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującego przy tutejszej jednostce grono pedagogiczne współdziała z działem penitencjarnym, wychowawcą ucznia – mówi por. Daniel Pręciuk z Zakładu Karnego we Włodawie. – Współpraca powyższa jest bardzo istotna dla prawidłowego przebiegu procesu resocjalizacji, bowiem nauka obok pracy, zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, środków terapeutycznych czy podtrzymywania kontaktu z rodziną jest istotnym elementem oddziaływań prowadzonych w stosunku do osób skazanych.

Poprzez naukę skazani rozwijają swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje zawodowe, co ułatwia późniejsze funkcjonowanie poza murami zakładu karnego. Funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2020r. odbywa się w cieniu panującej epidemii koronawirusa. Oprócz typowych przedmiotów szkolnych aktualnie odbywają się zajęcia praktyczne dla kursu betoniarz-zbrojarz, które są ważnym elementem całego cyklu nauczania kursowego.

Celem takich zajęć jest opanowanie przez skazanych – słuchaczy kursu niezbędnych umiejętności zawodowych, które obok wiedzy teoretycznej pozwolą na podjęcie pracy w nauczanym zawodzie. Pod okiem nauczyciela osadzeni uczą się przede wszystkim pracy ze stalą zbrojeniową.

Specyfika systemu nauczania w zakładzie karnym wymaga od nauczyciela zajęć praktycznych szerokiej wiedzy, zarówno teoretycznej i praktycznej ale i pewnych umiejętności wychowawczych. Oprócz przekazywania wiedzy praktycznej nauczyciel zajęć praktycznych m.in. organizuje stanowiska do wykonywania zadań dla słuchaczy, uczy samodzielnego myślenia, umiejętności pracy samodzielnej i zespołowej, zwraca uwagę na przepisy bhp i ppoż. podczas wykonywania prac – wyjaśnia Pręciuk. (b)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here