Rewitalizacja

Według nieoficjalnych, ale pewnych informacji, największy wspólny projekt Włodawy i powiatu włodawskiego ostatnich dziesięciu lat – rewitalizacja – uzyskał akceptację władz województwa i otrzyma dofinansowanie unijne w wysokości ponad 12,5 mln zł. Cały koszt inwestycji, obejmującej głównie przebudowę centrum wokół Czworoboku i powstanie filii DPS-u na terenie po byłej jednostce wojskowej, to ponad 18 mln zł.

Miasto jako lider i powiat jako partner – przed dwoma laty kolejny raz podjęły współpracę, tym razem w rewitalizacji miasta. Wniosek można było złożyć, ponieważ miasto posiada Program Rewitalizacji, wysoko oceniony przez Urząd Marszałkowski i wpisany na specjalną listę.

Na razie o sukcesie nie chce nikt oficjalnie mówić, wolą dmuchać na zimne. Znamy bowiem w historii różne „niespodzianki”.

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, przed ponad rokiem, składając wniosek, mówił m.in.: – Szczególnie zależało nam na podkreśleniu unikalnego charakteru Włodawy, który obok działań kulturalnych (festiwale), musi być dopełniony w sferze urbanistycznej i przestrzennej, dając kompleksowy „produkt” – Miasto Trzech Kultur, tak jak ma to miejsce w wielu powiatowych miastach w Europie.

Równie optymistycznie wyrażał się o tym projekcie starosta Andrzej Romańczuk: – Współpraca zawsze popłaca, zwłaszcza w tak fundamentalnych projektach, jakim jest program rewitalizacji Włodawy. Powiat bardzo liczy na zagospodarowanie terenu przy ulicy Sztabowej, ale zdajemy sobie również sprawę ze znaczenia przebudowy centrum miasta. Włodawa to stolica naszego powiatu i musi być perełką, bo dziś wymagającego turystę byle czym przyciągnąć nie można. A szansa na rozwój miasta i powiatu to przede wszystkim inwestycja właśnie w turystykę.

Jeśli nasze „przecieki” są wiarygodne, to już od przyszłego roku ruszy we Włodawie wielka inwestycja, na którą mieszkańcy czekali przez co najmniej 20 ostatnich lat.

W ramach wspólnego projektu „Rewitalizacja Włodawy” planuje się realizację czterech podprojektów: trzech miasta (Miejskie Centrum Monitoringu, remont parku przy cerkwi oraz kompleksową przebudowę rynku starego miasta) oraz jednego podprojektu powiatu (zagospodarowanie terenu po dawnej jednostce na Powiatowe Centrum Usług Społecznych). Wartość projektu to aż 18,5 mln w tym dofinansowanie prawie 12,5 mln.

W ramach Miejskiego Centrum Monitoringu powstanie 38 punktów monitoringu, których lokalizacje ustalono m.in. przy udziale Policji, z 82 kamerami w kluczowych ze względu na bezpieczeństwo miejscach. Obsługa systemu będzie odbywała się z pomieszczenia Straży Miejskiej wyposażonego m.in. w ścianę pokrytą 9 monitorami LED, sprzętem komputerowym, serwerami i oprogramowaniem umożliwiającym identyfikację osób i tablic rejestracyjnych samochodów.

Odnowy doczeka się park przy cerkwi, gdzie na ponad 2 tys. mkw powstaną nowe tereny zieleni, alejki, ogrodzenie, oświetlenie i urządzenia placu zabaw.

Wyjątkowa przemiana czeka rynek, któremu zostaną nadane nowe funkcje społeczne, gospodarcze i rekreacyjne. Zupełnej przebudowie ulegnie ponadhektarowy obszar, gdzie powstanie nowa płyta rynku, dwie fontanny (Fontanna Trzech Kultur i tzw. Dry Plaza), amfiteatr wewnątrz Czworoboku, prawie 500 mkw terenów zielonych z nasadzeniami drzew i krzewów, całość zaś zostanie dopełniona podświetleniem z projektorów.

Dodatkowo zakupione zostanie kilkanaście stylowych, drewnianych straganów wystawienniczych, które wpiszą się w klimat miasta i jego zabytkowej zabudowy i będą wykorzystywane przy organizacji festiwalów, a także festynów produktów regionalnych czy świątecznych jarmarków.

Wielkie zmiany czekają również teren danej jednostki. Powiat zaadaptuje i wyposaży istniejący budynek i jego otoczenie na Centrum Usług Społecznych, gdzie świadczone będą usługi społeczne (socjalne) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym, a wsparciem zostaną objęte osoby starsze, niepełnosprawne, cierpiące na zaburzenia psychiczne, niepełnosprawne intelektualnie. Swoje miejsce znajdą tu: Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Dom SENIOR, zaś prawie 600 mkw powierzchni zostanie udostępnione pod działalność gospodarczą dla przedsiębiorstwa społecznego. (pk)