Rolny bez zmian, inne w górę

Radni gminy Siennica Różana zdecydowali się nie zmieniać stawki podatku rolnego, jaka ma obowiązywać w 2024 r. O 12 procent podnieśli za to podatki od nieruchomości i środków transportowych.

Podatki Siennica Różana w 2024 roku

– Pozostawienie stawki podatku rolnego na poziomie tego roku jest związane z trudną sytuacją rolników – podkreśla Leszek Proskura, wójt Siennicy Różanej. – Stawki pozostałych podatków wzrosną o 12 procent, ale to o 3 procent mniej niż poziom inflacji. Decyzja nie była łatwa, ale niezbędna, ponieważ mamy ambitny program inwestycyjny na przyszły rok, a ponadto rosną wydatki bieżące, płaca minimalna i inne koszty, na które środki w budżecie muszą się znaleźć – dodaje.

By utrzymać obecną stawkę podatku rolnego rada gminy obniżyła cenę kwintala żyta, ustaloną przez Główny Urząd Statystyczny na poziomie 89 zł 63 gr. do 60 zł. To oznacza, że podatek rolny nadal będzie wynosić 150 złotych za hektar przeliczeniowy.

Podatek od budynków związanych z działalnością gospodarczą wzrośnie z obecnych 25 zł 74 gr. za m kw. do 28 zł 83 gr. Stawka podatku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą będzie wynosić 1 zł 15 gr. Zamiast 1 zł 3 gr., a od pozostałych gruntów wzrośnie z 25 gr. do 28 gr. za m kw. Jak informuje urząd gminy, podobnie jak latach poprzednich, właściciele budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300 m kw. nie będą płacić podatku od nieruchomości. (kg)

News will be here