Dodatek osłonowy. Wnioski tylko do końca kwietnia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie przyznał już prawie 2 tysiące dodatków osłonowych. Wnioski o nie można składać do końca kwietnia i w najbliższych tygodniach pewnie będzie największy szturm po te świadczenia.

Dodatek osłonowy edycja 2024 jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii. Przysługuje za okres od 1 stycznia do dnia 30 czerwca br. w wysokości od 228,80 zł w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. Przyznanie dodatku jest uzależnione od dochodów na osobę w gospodarstwie domowym.

Świadczenie jest wypłacane jednorazowo do 30 czerwca br. Obecnie – nie tak, jak w poprzedniej edycji – mamy do czynienia z progiem dochodowym. Kwoty dodatku też są niższe niż wcześniej, stąd aż tak wielkiego szturmu po to świadczenie na razie nie było, ale wnioski można składać (w ośrodkach pomocy społecznej) do 30 kwietnia br.

– Na dzień 29 marca wpłynęło 2451 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego za okres od 1 stycznia br. do 30 czerwca br. – informuje Anna Szalast, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. – Na podstawie złożonych wniosków w 2024 roku w porównaniu do wniosków złożonych 2022 roku można zauważyć, że jest spadek, natomiast przewidujemy, że najwięcej wniosków zostanie złożone w kwietniu. Na podstawie złożonych wniosków o wypłatę dodatku osłonowego wydano 1923 informacji przyznających dodatek osłonowy, 221 decyzji odmownych, 16 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia.

Większe zainteresowanie dodatkami osłonowymi jest w gminach. Na przykład w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi świadczenie to od początku miało bardzo duże wzięcie. Ze składaniem wniosków mieszkańcy nie czekali tam na ostatnią chwilę, a o jego wypłatę dopytywali jeszcze zanim wydano rozporządzenie w tej sprawie.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;

 osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, przysługuje dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości: 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. (mo)

News will be here