Rosną przyszli przedsiębiorcy

Kolejnych 350 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z Lublina wzięło udział w IV edycji projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”. Jego podsumowanie odbyło się w ubiegły wtorek, 14 czerwca, podczas gali w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Projekt „Przedsiębiorcze dzieciaki” jest innowacyjny w skali całego kraju. Jego uczestnicy – przedszkolaki i dzieci w wieku wczesnoszkolnym – mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, nie tylko podczas teoretycznych pogadanek, ale również w trakcie wizyt w firmach będących partnerami projektu. Tegoroczna edycja była wyjątkowa ze względu na  zaproszenie do współpracy partnerów z Ukrainy i ogłoszenie konkursu na utworzenie w jednej z placówek „Przestrzeni Kreatywnej”, czyli miejsca, w którym dzieci w nieszablonowy sposób będą mogły rozwijać swoje pasje, zainteresowania, kreatywność czy współpracować i spotykać się z rówieśnikami.

Decyzją kapituły, która oceniła 7 zgłoszonych do konkursu projektów, voucher na realizację szkolnej „Przestrzeni Kreatywnej” otrzymała Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza.

W tegorocznej edycji projektu udział wzięło 350 dzieci, 16 nauczycieli oraz 30 studentów. Przeprowadzono 60 godzin zajęć lekcyjnych, 40 wizyt w lubelskich przedsiębiorstwach i warsztatów z osobami kreatywnymi. Jego organizatorami są Urząd Miasta Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Narodowy Bank Polski.

Opr. ZM

News will be here