Rowerowa lista życzeń

Do tej pory odbyły się one na Czubach Południowych, Dziesiątej, Tatarach, Wrotkowie, Czechowie Południowym i dzielnicy Rury. – Naszymi raportami chcemy wskazać jak realizowane są dokumenty miejskie w tym zakresie. Pokazujemy niedogodności, takie jak zapadnięte ścieżki, ostre łuki, miejsca, w których ryzyko wypadku jest spore – mówi Krzysztof Kowalik, odpowiadający za analizy i projekty w Porozumieniu Rowerowym.
Analiza jest możliwa dzięki pomiarom prowadzonym przez ratusz i Porozumienie Rowerowe w kilkudziesięciu punktach miasta. Trwają one już 2 lata. Zdecydowanie największe natężenie cyklistów występuje przy bulwarze Bystrzycy na Piłsudskiego – przez cztery godziny przejeżdża tu 1055 rowerzystów. Ponad dwukrotnie mniej osób przejeżdża przez ciągi wzdłuż Smorawińskiego i Diamentowej. Najmniej popularnymi „węzłami” są okolice stadionu przy Zemborzyckiej i ulica Bramowa. Cyklistom brakuje ścieżek na głównych trasach – fragmencie ulicy Zana, ul. Nadbystrzyckiej w kierunku centrum, Krakowskim Przedmieściu i Al. Racławickich. Bolączką jest również brak parkingów dla rowerów. – Zapisy miejscowego planu zagospodarowania uzależniają liczbę stojaków na rowery od miejsc parkingowych dla samochodów. Prowadzi to do sytuacji, w której przy akademikach jedno miejsce na rower przypada na 112 samochodów. Standardy zalecają współczynnik 1:2 – mówi Krzysztof Kowalik. Jego zdaniem to tłumaczy dlaczego studenci nie wybierają roweru jako środka komunikacji.
Przy budynkach usługowych stojaków jest też cztery razy mniej niż zalecają standardy.
Porozumienie zorganizuje jeszcze trzy debaty, w których poza ogólnomiejskimi statystykami będzie można wnieść uwagi na temat lokalnej infrastruktury rowerowej. Pierwsza z nich odbędzie się już 25 kwietnia o godz. 18 w Pałacu Parysów, dla mieszkańców Śródmieścia. Dwa dni później o tej samej godz. w SP nr 10 członkowie Porozumienia spotkają się z mieszkańcami z Kalinowszczyzny. Ostatnim akcentem będzie debata w środowisku akademickim (28 kwietnia, godz. 18, Chatka Żaka). BCH

News will be here