Rowerowe ABC…

Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach

Na początek lekcje z policjantem, ratownikiem medycznym i psychologiem. Później zajęcia w miasteczku rowerowym, sprawdzian umiejętności w ruchu drogowym i egzamin na kartę rowerową – tak w telegraficznym skrócie wygląda program „Praktycznej Edukacji Rowerowej”. Odbywa się on w Świdniku po raz drugi. Bierze w nim udział około 400 uczniów.
W ubiegłym tygodniu zakończył się pierwszy etap „Praktycznej Edukacji Rowerowej” – programu adresowanego do uczniów IV i V klas świdnickich podstawówek.
– W tym roku bierze w nim udział około 400 dzieci – informuje Ewa Kossowska z Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku, które wspólnie z urzędem miasta koordynuje ten program. – Jego głównym założeniem jest propagowanie zdrowego, aktywnego i higienicznego stylu życia, uświadamianie zagrożeń związanych ze stosowaniem używek, rozwój umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z roweru i infrastruktury rowerowej.
Program podziano na 4 etapy. Pierwszy, który właśnie dobiegł końca, polegał na organizacji „Dnia rowerowego w szkole”. Uczniowie wszystkich podstawówek spotykali się w ramach tej akcji z ratownikiem medycznym, policjantem, serwisantem rowerowym i psychologiem. Podczas tych zajęć dzieci poznały zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, podstawy udzielania pomocy medycznej oraz radzenia sobie z naprawą i konserwacją roweru. Poznały też zasady zdrowego odżywiania się i posłuchały, że nie warto całego wolnego czasu spędzać przed komputerem czy telewizorem.
Kolejny etap programu (zaplanowany na 4 maja) to zajęcia praktyczne w miasteczku ruchu drogowego przy parkingu Avii. Później (15 maja) umiejętności zdobyte w miasteczku uczniowie przeniosą na ulice Świdnika. O bezpieczeństwo cyklistów zadba wówczas straż miejska i policja. Finałem programu będzie egzamin na kartę rowerową, który przeprowadzą szkoły.
– Wszyscy uczestnicy kończący cykl Edukacji Rowerowej otrzymają kaski i kamizelki odblaskowe – niezbędne elementy świadomej i bezpiecznej jazdy. Mamy nadzieję, że będą z nich korzystać – dodaje E. Kossowska.
Leszek Kalicki, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2, przyznaje, że program się sprawdza, a uczniowie chętnie biorą w nim udział.
– Jego wielką zaletą jest to, że uczniowie dostają kompendium „wiedzy rowerowej”. Mają okazję poznać teorię i praktykę. Dzięki niemu w ubiegłym roku duża część naszych uczniów zdała egzamin na kartę rowerową – mówi Kalicki. (w)