Rowerzyści niczym widmo

O poprawę bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych interpeluje radny Tomasz Pitucha, zwracając uwagę na problem poruszania się po nich po zmroku przez wielu cyklistów bez żadnego oświetlenia i wskazując miejsca, które wymagają uporządkowania.


– Wielu rowerzystów porusza się po nieoświetlonej ścieżce rowerowej wzdłuż Bystrzycy bez żadnego oświetlenia narażając siebie i innych uczestników ruchu – zwraca uwagę Tomasz Pitucha, radny PiS i ma propozycje rozwiązania tego problemu. – Zwracam się z prośbą o ustawienie przy ścieżce tablic informacyjnych, przypominających o zasadach bezpiecznego korzystania z rowerów oraz wymaganego wyposażenia jednośladów. Proszę również o kilkakrotne przeprowadzenie akcji informacyjnej przez patrole rowerowe straży miejskiej i policji.

Radny prosi również, o przycięcia żywopłotu wzdłuż ścieżki na odcinku od zalewu do wiaduktu kolejowego przy ul. Janowskiej, bo rozrośnięte krzewy zmuszają pieszych do poruszania się po części przeznaczonej dla rowerzystów i oczyszczenie ze żwiru ścieżki biegnącej wzdłuż ul. Cienistej, na odcinku od ul. Grzybowej do ul. Bór.

Co na to miasto?

W sprawie ustawienia tablic przypominających m.in. o konieczności poruszania się po zmroku oświetlonym rowerem jest sceptyczne. – Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta nie widzi zasadności wprowadzania takiej formy dodatkowego oznakowania. Długa treść na tablicach informacyjnych nie będzie zachęcać do zatrzymania się oraz zapoznania z zasadami poruszania się na rowerze, które wynikają wprost z przepisów Prawa o ruchu drogowym – tłumaczy Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Zapowiada jednak, że Urząd Miasta zwróci się do Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie i Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin z prośbą o podjęcie stosownych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na ścieżce nad Bystrzycą oraz rozważenie możliwości przeprowadzenia wnioskowanej przez radnego akcji informacyjnej.

Za to w stu procentach wnioski radnego zostały załatwione jeśli chodzi o oczyszczenie ze żwiru ścieżki przy ul. Cienistej i przycięcie żywopłotu na ścieżce między ul. Janowską, a Żeglarską. – Te prace zostały zlecone i wykonane – poinformował radnego wiceprezydent Szymczyk. Z

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here