Równanie Sezamowej

W ubiegłym tygodniu zakończyły się prace na dwóch drogach gminy Włodawa, w Susznie i w Orchówku.

Na ulicy Sezamowej w Susznie wykonano podbudowę pod asfalt z tłucznia o szerokości 5 m, wraz z krawężnikami. 192 metrowy odcinek drogi sfinansowano ze środków Urzędu Gminy oraz z funduszu sołeckiego. Warto dodać, iż inwestycja została wykonana w oparciu o dokumentację zamówioną i opłaconą przez mieszkańców. Podobne prace jak w Susznie zakończyły się także na ulicy Brzozowej w Orchówku – wykonano podbudowę 220-metrowego odcinka, z tym że bez krawężników. Również i ta inwestycja finansowana była ze środków UG oraz z funduszu sołeckiego. (a)