Rozmawiali o perspektywach dla gospodarki i biznesu

Przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji otoczenia biznesu oraz samorządowcy uczestniczyli w konferencji „Polska i Lubelszczyzna 2019 – Perspektywy dla gospodarki i biznesu”, organizowanej w środę w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przez Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Głównym przesłaniem konferencji była promocja walorów województwa lubelskiego jako potencjalnego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas debaty rozmawiano o perspektywach rozwoju Lubelszczyzny.

W części merytorycznej konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać inspirujących prelekcji dotyczących prawa pracy oraz prawa podatkowego. BK