Rozmawiali o perspektywach współpracy gospodarczej regionów „Trójmorza”

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja pt. „Perspektywy współpracy gospodarczej regionów Trójmorza”. Piątkowe wydarzenie stanowiło zapowiedź międzynarodowego Kongresu Gospodarczego Regionów Trójmorza
im. Unii Lubelskiej, który odbędzie się 2 i 3 kwietnia przyszłego roku w Lublinie.

Kongres będzie zorganizowany z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Lublin oraz Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Wsparcie merytoryczne zadeklarował również Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Instytut Europy Środkowej w Lublinie.

Inicjatywa współpracy regionów Trójmorza ma na celu wzmacnianie spójności regionów Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej regionów państw Europy Środkowej deklarujących udział w Inicjatywie Trójmorza, tj.: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Uwzględniając położenie geopolityczne Ukrainy i Białorusi oraz relacje łączące regiony tych państw z województwem lubelskim, do grona uczestników Kongresu włączeni zostaną również przedstawiciele regionów z Ukrainy i Białorusi.

Dla regionów, szczególnie położony wzdłuż międzynarodowego szlaku Via Carpatia, ważna jest możliwości współpracy na wielu płaszczyznach, w tym w obszarze gospodarki, nauki, kultury i turystyki, co podkreślali uczestnicy spotkania, a także konferencji prasowej. – Zależy nam na tym, aby dzięki ważnej dla Polski i naszego regionu inwestycji drogowej, jaką jest Via Carpatia, zainicjować bliższe kontakty państw Trójmorza. Chodzi nie tylko o połączenie tych krajów więzami gospodarczymi, ale również kulturalnymi czy społecznymi – tłumaczył wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

– Jestem zdania, że ta współpraca sprawi, że zarówno Lublin, jak i region będą się harmonijnie rozwijać. Dzięki budowie dróg stajemy się bardziej dostępni dla potencjalnych inwestorów – dodał zastępca prezydenta Lublina, Artur Szymczyk. BS

W ramach zapowiedzi przyszłorocznego Kongresu odbyła się także konferencja prasowa, w której wzięli udział: wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk, pełnomocnik wojewody do spraw nauki i rozwoju szkolnictwa wyższego prof. Mieczysław Ryba, prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego dr hab. Marcin Szewczak oraz dyrektor Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości w UMWL Tadeusz Buczek.