Różne spojrzenia na ratowników i kąpieliska

(24 września) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku we Włodawie podsumowała sezon letni i wypracowała wnioski na przyszłoroczny. Zdaniem policji, było bardzo spokojnie i bezpiecznie, zwłaszcza nad Białym.

Komisja zapoznała się z oceną zabezpieczenia sezonu turystyczno-wypoczynkowego na wodach i terenach obok w 2019 r. Jak wynika ze sprawozdania, jest coraz bezpieczniej. – W 2019 roku w sezonie letnim odnotowano ogółem 26 przestępstwa w kategoriach wybranych (przed rokiem 34). W 2019 roku przestępstw polegających na prowadzeniu pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości ujawniono 5 (14).

Należy wyraźnie podkreślić, że do wypoczywających nad jeziorami powiatu włodawskiego, w tym Jeziorem Białym, wystosowani szereg apeli, również za pośrednictwem mediów, z prośbą o zwiększenie uwagi oraz o większą dbałość o mienie, które, jak wynika z przeprowadzonej analizy, odniosły pozytywny skutek.

Najczęściej łupem złodziei padały telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, gotówka. Za sukces należy uznać, że w minionym sezonie turystyczno-wypoczynkowym nie odnotowano przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym, tj. wymuszania rozbójniczego, zabójstwa itp. – czytamy w policyjnym sprawozdaniu.

W sezonie letnim w Okunince odnotowano 24 zakłóceń porządku publicznego, z czego 19 dotyczyło tych w związku z prowadzeniem działalności przez lokale („U Drwala” 10 zakłóceń i „Shark” – 9).

Na wzrost poprawy bezpieczeństwa z pewnością wpłynęła zwiększona liczba policjantów z 10 przed trzema laty do 16 oddelegowanych z Lublina do pełnienia służby nad Jeziorem Białym. Policjanci ci zabezpieczali nie tylko teren Okuninki, ale także miejscowości Orchówek – Tarasiuki, a także sporadycznie teren Włodawy podczas odbywających się tam imprez i wydarzeń.

Policja wnioskowała m.in., aby w ramach posiadanych terenów oraz środków przez gminę Włodawa zmierzać do utworzenia większej liczby miejsc parkingowych w Okunince oraz zastosowanie nowych rozwiązań w celu wyeliminowanie wykroczeń polegających na parkowaniu pojazdów na drodze do tzw. przepompowni.

Komisja po raz kolejny pozytywnie wyrażała się także o tegorocznym zakazie używania łodzi motorowych z napędem spalinowym po Jeziorze Białym.

Na posiedzeniu komisji wywiązała się dyskusja dotycząca oceny tego sezonu. Zdaniem niektórych był to sezon naznaczony utonięciem dwóch osób i sparaliżowaniem jednej, więc należy go uznać za czarny. Z kolei inni zwracali uwagę, że zdecydowanie poprawiła się jakość usług ratowników, była też poprawa polityki śmieciowej.

Zwrócono także uwagę na problem zmniejszania się akwenu – plaże są coraz większe, a coraz mniej jest wody. – Kiedyś Jezioro Białe miało 106 hektarów powierzchni, a dziś może już ma tylko 99 – mówiono. Kontrowersje wzbudziła także sprawa kąpielisk, które – zdaniem niektórych – były za małe i za płytkie, a zdaniem innych – wystarczające.

– Nad Białym i w innych miejscowościach naszego powiatu w tym sezonie było naprawdę bezpiecznie – podsumował starosta Andrzej Romańczuk. – Na pewno ofiary śmiertelne zdecydowanie popsuły obraz tegorocznego sezonu. Trzeba jednak pamiętać, że w ciepły weekend nad Białym przebywają dziesiątki tysięcy turystów z całej Polski i nie tylko. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale dobra praca policji i ich służb powoduje, że turystów przybywa z każdym rokiem. (pk)