Rozprzestrzenić plastikomaty

Automaty na zużyte butelki PET, coraz popularniejsze w krajach skandynawskich i na zachodzie Europy, dopiero wkraczają do Polski. Jeden już funkcjonuje w Lublinie – w galerii przy ul. Zana

O podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia w Lublinie automatów przyjmujących plastikowe butelki apeluje Marta Wcisło, wiceprzewodnicząca lubelskiej rady miasta.


– Chcę zwrócić uwagę na ogromny problem jakim jest wciąż rosnąca produkcja opakowań plastikowych, zwłaszcza butelek po napojach. Co roku na świecie produkowane są miliony ton plastiku. Zalew plastiku jest szkodliwy dla środowiska i w konsekwencji dla zdrowia ludzi – zauważyła radna w interpelacji skierowanej do prezydenta Krzysztofa Żuka i zaproponowała, aby na lubelskich ulicach postawić specjalne automaty.

Mieszkańcy mogliby do nich wrzucać zużyte plastikowe butelki. Zaproponowała ustawienie ich w miejscach łatwo dostępnych, np. w pobliżu przystanków autobusowych, stacji rowerów miejskich czy w biurach obsługi mieszkańców. Za wrzucenie butelki urządzenie mogłoby wypłacać 10 groszy.

– Jesteśmy miastem proekologicznym. Naszym obowiązkiem jest promowanie, oddziaływanie i szerzenie świadomości społecznej w kontekście ochrony środowiska wśród mieszkańców – stwierdziła radna Marta Wcisło, tłumacząc, że proponowane automaty nie są zupełnie nowym rozwiązaniem.

– Urządzenia do zwrotu butelek już funkcjonują w jednej z galerii przy ulicy Zana. Argumentem jest obniżenie kosztów opłat za odpady, jakie gmina ponosi wobec firm odbierających śmieci – przekonuje. Prezydent jeszcze nie ustosunkował się do jej pomysłu. Grzegorz Rekiel