Rudera będzie perełką

Tak po rewitalizacji ma wyglądać kamienica przy ul. Szkolnej 15

Dziś to obraz nędzy i rozpaczy, ale docelowo ma się to zmienić. Urząd Miasta przygotowuje się do odnowienia zrujnowanej kamienicy przy ul. Szkolnej 15. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace remontowe ruszą w przyszłym roku.

W Chełmie nie brak budynków, które przed laty stanowiły ozdobę ulic, przy których stoją, a dziś po ich dawnym blasku zostały tylko wspomnienia. Przykładem jest kamienica na rogu ulic Szkolnej i Młodowskiej. Odkąd opuścili ją ostatni lokatorzy, zaczęła popadać w ruinę. Z początkiem tego roku miasto zapowiedziało, że planuje wziąć się za jej remont. Pierwszym krokiem do tego było uporządkowanie spraw własnościowych nieruchomości.

– Miasto Chełm nabyło udział 2/3 części w nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Szkolnej 15. Koszt to 475 984,00 zł. Pozostały udział 1/3 części nieruchomości stanowi własność Skarbu Państwa. Miasto Chełm wystąpiło do Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o nabycie tej części przedmiotowej nieruchomości w drodze komunalizacji – informuje Grzegorz Zarzycki z Gabinetu Prezydenta Miasta Chełm.

Obecnie prowadzone są prace projektowe i formalne, a po ich zakończeniu miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie na remont. Docelowo w kamienicy przy Szkolnej mają powstać mieszkania komunalne.

– W kamienicy planowanych jest siedem lokali mieszkalnych (1 na parterze i po 3 lokale na dwóch kondygnacjach) oraz dwa lokale usługowe na parterze budynku. Opracowany został projekt koncepcyjny, na podstawie którego Miasto Chełm wystąpi do ministerstwa o uzyskanie odstępstw od warunków technicznych. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji, miasto ogłosi postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Procedura mająca na celu opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę potrwa około 6 miesięcy. Następnie, zgodnie z założeniami, Miasto Chełm ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, których rozpoczęcie planowane jest w II półroczu 2024 roku – dodaje G. Zarzycki. (w)

News will be here