Rusza budowa bariery

Straż Graniczna podpisała umowy na budowę zabezpieczeń elektronicznych granicy państwowej z Białorusią na rzekach Bug, Świsłocz i Istoczanka. Nowoczesna bariera będzie zaczynać się w okolicach Orchówka. Jak zapewniają pogranicznicy, nie będzie ona w żaden sposób ograniczała swobody wędkarzom, kajakarzom czy rolnikom.

Elektroniczny system wczesnego ostrzegania oparty na sieci najnowocześniejszych urządzeń optoeletronicznych będzie kosztował ok. 364 milionów złotych i będzie zainstalowany na całej długości granicy polsko-białoruskiej, której najdłuższy odcinek wyznacza rzeka Bug.

– Wykonawcą inwestycji na rzece Bug jest konsorcjum firm Elektrotim S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Ostoya-DataSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – mówi kpt. SG Dariusz Sienicki z NOSG w Chełmie. – Długość bariery elektronicznej w całości przebiegającej na tym odcinku w zasięgu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wyniesie około 172 km. W jej skład wejdzie m.in. około 1800 słupów kamerowych, około 4500 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów.

Przewidywany jest montaż około 200 kilometrów kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych, a także posadowienie około 10 kontenerów teletechnicznych. Centrum Nadzoru znajdować się będzie w komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. W skład bariery wejdzie także 7 stanowisk końcowych zlokalizowanych na terenie placówek tego oddziału. Dodatkowo system będzie zintegrowany z już istniejącymi wieżami obserwacyjnymi oraz siecią teleinformatyczną Straży Granicznej – wylicza Sienicki.

– W ramach realizowanych inwestycji wykonawcy zobowiązali się do zapewnienia nadzoru przyrodniczego przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną z zakresu ornitologii, herpetologii oraz botaniki, w tym do współpracy z właściwymi terytorialnie Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska. Zapory zapewnią wykrywanie zdarzeń związanych z przestępczością graniczną, w szczególności migracją nieuregulowaną oraz przemytem towarów. Architektura i sposób funkcjonowania wybudowanego zabezpieczenia zapewnią zautomatyzowaną ciągłość i skuteczność monitoringu i ochrony granicy państwowej oraz rozpoznawanie, identyfikację zagrożeń i ich sprawców, gromadzenie materiału dowodowego i podejmowanie działań precyzyjnie ukierunkowanych na zatrzymanie sprawców.

Bariera elektroniczna została tak zaprojektowana, aby zasięg jej działania obejmował całą zaplanowaną do ochrony długość granicy z Białorusią na rzekach granicznych, bez występowania stref martwych, z uwzględnieniem występujących form ukształtowania terenu, wód powierzchniowych stojących i płynących oraz roślinności. Dzięki temu funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymają narzędzie do ochrony granicy państwowej wykrywające zdarzenia związane z przekraczaniem granicy i umożliwiające całodobową obserwację pasa drogi granicznej – dodaje rzecznik.

Cały system jest zaprojektowany w taki sposób, by jak najmniej ingerował w środowisko naturalne. Nie będzie również ograniczał w żaden sposób aktywności nad Bugiem. Kajakarze, wędkarze czy rolnicy będą mogli korzystać z rzeki na zasadach takich samych, jak obecnie. (bm)

News will be here