Rusza remont Nałęczowskiej 

W poniedziałek, 25 maja ma ruszyć remont 700-metrowego odcinka ulicy Nałęczowskiej. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską do posesji numer 58. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, ale na początku remontu nie powinny być one zbyt dotkliwe.

– Od poniedziałku prowadzone będą prace rozbiórkowe przy częściowym zawężeniu jezdni – mówi Grzegorz Jędrek z biura prasowego ratusza. Wyremontowany zostanie będący obecnie w nie najlepszym stanie odcinek Nałęczowskiej o długości około 700 metrów. Roboty mają objąć fragment od skrzyżowania z Gnieźnieńską do posesji numer 58. Jest ona położona mniej więcej w połowie drogi od skrzyżowania Nałęczowskiej z Gnieźnieńską do skrzyżowania Nałęczowskiej z aleją Tadeusza Mazowieckiego.

– Planowana jest wymiana nawierzchni jezdni w warstwie wyrównawczej i warstwie ścieralnej, a także krawężników, remont chodników i wymiana cieków – wylicza G. Jędrek. Roboty mają się zakończyć przed końcem czerwca.

Na wykonanie remontu miasto zamierzało wydać maksymalnie 900 tysięcy złotych brutto. Najmniej, bo około 640 tysięcy złotych, zaproponowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa i właśnie ta firma zwyciężyła. – Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez Zarząd Dróg i Mostów.

Pozostałe dwie oferty były bowiem droższe. Około 820 tysięcy złotych zażyczył sobie pruszkowski Strabag. Najwięcej, bo prawie 900 tysięcy złotych, zaproponowało konsorcjum, w którego skład wchodzą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów oraz spółka Altor z Mińska Mazowieckiego. Wszystkie firmy proponowały 5-letni okres gwarancji. Grzegorz Rekiel