Rusza remont stacji Sobibór

Za 1 mln 179 tys. zł włodawska firma Handbud wykona remont byłej stacji kolejowej w Sobiborze. W przyszłym roku powstanie tam placówka edukacji historycznej. Pieniądze na ten cel pochodzą przede wszystkim od Holendrów.

Do przetargu przystąpiły trzy firmy, najlepszą ofertę, opiewającą na niecałe 1,2 mln zł, przedstawiła firma Wiesława Blicharskiego – Handbud z Włodawy. Prace remontowe mają być zakończone do końca listopada, zaś Centrum Edukacji Historycznej „Stacja Sobibór” powstanie w połowie przyszłego roku.

Budynek stacji jest jednym z bardzo niewielu obiektów, który pamięta czasy II wojny i funkcjonowanie hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze. – Chcemy ocalić od zapomnienia miejsce związane z martyrologią Żydów, jakim jest stacja kolejowa Sobibór – mówi A. Romańczuk. – Chcemy, dzięki pieniądzom unijnym, być może z fundacji Laetitia i holenderskiej prowincji Gelderland wyremontować ten budynek, uporządkować plac wokół niego i utworzyć tam Centrum Edukacji Historycznej. Sobibór jest bowiem jedną z dwóch – obok Auschwitz – najbardziej rozpoznawalnych polskich miejscowości w świecie, które są związane z tragedią Holokaustu.

Koncepcja Centrum obejmuje nie tylko remont i wyposażenie całego budynku stacji, ale również terenu wokół niego. W budynku znajdzie się m.in. sala ekspozycyjna wystaw czasowych, czytelnia, archiwum sobiborskie. Całość będzie zaaranżowana w stylu rustykalnym lat 20. XX wieku. Zupełnie odmieniony zostanie też teren wokół budynku stacji. Powstanie tam peron kolejowy, parking samochodowy i rowerowy, promenada ekspozycyjna, tablice informacyjne etc.

W ramach pracy Centrum będą m.in. organizowane wystawy historyczno-biograficzne, warsztaty dla młodzieży, plenery plastyczne, prezentacje, multimedialne wydawnictwa edukacyjne, prelekcje, spotkania, konferencje etc. Centrum będzie bardzo ściśle współpracowało z Muzeum w Sobiborze.

Powiat uzyskał dofinansowanie na ten projekt z pieniędzy unijnych w ramach RPO „Zagospodarowanie budynków publicznych obszaru Powiatu Włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” (Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne RPO WL na lata 2014-2020). Dofinansowanie unijne sięga 85%. (pk)