Trwa nabór do włodawskiego Klubu „Senior+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie rozpoczął nabór uczestników do Klubu „Senior+” we Włodawie. Wiadomo, jaki jest zakres oferowanych usług i kto może z nich skorzystać. Rekrutacja już ruszyła.

Klub „Senior+” we Włodawie powstał na mocy uchwały Rady Miejskiej we Włodawie i działać będzie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie. Jego głównym celem jest zwiększenie aktywności społecznej i integracja nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60 lat i więcej. – Seniorzy stanowią istotną część społeczności naszego miasta. Z myślą o nich podjęliśmy decyzję o utworzeniu włodawskiego Klubu „Senior+”. Chcemy, aby było to miejsce, gdzie seniorzy będą mogli aktywnie spędzić czas. Klub mieścić się będzie w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego we Włodawie.

Obecnie dobiegają końca prace remontowe, ale już teraz zachęcam do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i złożenia deklaracji uczestnictwa – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. Oferta włodawskiego Klubu „Senior+” obejmuje między innymi zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim i z aktywności ruchowej. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie.

Uczestnikiem Klubu mogą zostać osoby w wieku powyżej 60 lat zamieszkałe na terenie miasta Włodawa, nieaktywne zawodowo i wyrażające chęć udziału w zajęciach. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i działalności Klubu dostępne są na stronie internetowej oraz w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. Tam też należy złożyć niezbędne dokumenty. Rekrutacja potrwa do 28 grudnia i w razie potrzeby może zostać przedłużona. Pierwsze zajęcia już po Nowym Roku. (bm)

News will be here