Ruszyły prace w Holeszowie

Do połowy października będzie przebudowany prawie 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Nowy Holeszów – Holeszów (gmina Hanna). Właśnie ruszyły pierwsze prace budowlane. Przetarg na remont tej drogi wygrała firma z Wólki Tarnowskiej, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową – prawie 2,6 mln zł.

Prace rozpoczęły się zgodnie z planem. Firma B.G. Construction z Wólki Tarnowskiej przebudowę wykona w ciągu dwóch miesięcy. Na odcinku 4,4 km tej fatalnej drogi zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. Zostanie też przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową oraz drogą gminną. Droga zostanie wyposażona w oznakowanie pionowe i poziome.

– Powiat włodawski już w 2016 r. składał wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – mówi starosta Andrzej Romańczuk. – Niestety pomimo pozytywnej oceny wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania.

Warto dodać, że przebudowa tej drogi wpisuje się w długofalową koncepcję modernizacji dróg leżących w gestii Powiatu Włodawskiego określoną w Planie rozwoju sieci dróg powiatowych w powiecie włodawskim na lata 2019-2025. Ponadto z uwagi na to, że drogi powiatowe 1735L i 1091L zostały przebudowane w latach 2009-2010, w wyniku realizacji projektu powstanie jednorodny ciąg drogowy od drogi wojewódzkiej 816 – Hanna – Nowy Holeszów – Holeszów.

Przebudowa drogi zostanie sfinansowana w połowie przez rządowy Fundusz Dróg Samorządowych, a w połowie przez powiat (25%) i gminę Hanna (25%). (p)