Ryczałty zamiast diet

Sołtysi z gminy Gorzków mają dostawać wynagrodzenie ryczałtowe co miesiąc. Taki jest wniosek radnych z klubu „Porozumienie”. Do tej pory otrzymywali wynagrodzenie wyłącznie za udział w sesji rady gminy. Na zmianach sołtysi skorzystają. Obecnie mogą otrzymać około 1 000 zł w skali roku, a przy ryczałtach dostaną prawie 1 500 zł.

Każdy sołtys, który uczestniczy w posiedzeniu rady gminy Gorzków, dostaje dietę 120 złotych. W ciągu roku rada spotyka się średnio ośmiokrotnie. Łatwo zatem policzyć, że sołtysi, jeśli mają stuprocentową frekwencję, za udział w sesjach mogą otrzymać w sumie niespełna tysiąc złotych.

Klub „Porozumienie”, do którego należy większość radnych gminy Gorzków, podczas czwartkowych obrad komisji stałych, zaproponował zmianę przepisów. – Chcemy, aby zamiast diet za udział w sesji, sołtysi otrzymywali co miesiąc ryczałt w wysokości 120 zł – mówi Radosław Parka, wiceprzewodniczący rady gminy. – Mnożąc tę kwotę przez dwanaście miesięcy, będzie to blisko 1 500 zł. Budżet gminy na takiej zmianie na pewno nie ucierpi. Sołtysi mają sporo obowiązków, więc warto docenić ich starania, trud i pracę na rzecz mieszkańców.

Za nieobecność w posiedzeniu rady ryczałt byłby pomniejszony o 20 procent. – Taki model obowiązuje w gminie Żółkiewka i sprawdza się, choć tam są nieco inne kwoty, bo w ryczałcie ujęto również koszty związane z przyjazdem na sesję – podkreśla R. Parka. – Mamy też nadzieję, że nasza propozycja spowoduje, że w kolejnych wyborach sołtysów będzie więcej kandydatów.

Żeby formalności stało się zadość, uchwałę w sprawie zmian wynagradzania sołtysów musi przegłosować rada gminy, która zbierze się w najbliższy piątek 23 lutego. Wiele wskazuje na to, że propozycja radnych jednogłośnie wypracowana na posiedzeniu komisji, zostanie przyjęta przez całą radę. (d)

News will be here