Są pieniądze na kolejne 17 kilometrów ekspresówki

Mamy unijne dofinansowanie na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej z Chełma w kierunku granicy w Dorohusku, fot. GDDKiA w Lublinie

Około 64 mln euro wyniesie dofinansowanie na zaprojektowanie i budowę ponad 17-kilometrowego odcinek S12 od Chełma do Miejsca Obsługi Podróżnych w Teosinie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska umowę na około 64 mln euro dofinansowania. Dotacja ta przeznaczona jest na zaprojektowanie i budowę ponad 17-kilometrowego odcinka S12 od Chełma do Miejsca Obsługi Podróżnych Teosin w gminie Dorohusk (z wyłączeniem MOP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umowa jest wynikiem rozstrzygnięcia czwartego konkursu w ramach puli Mobilność Wojskowa instrumentu „Łącząc Europę 2021-2027”, w którym GDDKiA złożyła swoją aplikację jako samodzielny beneficjent. Lubelski oddział GDDKiA informuje, że inwestycja zakłada powstanie drogi ekspresowej o długości około 17,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak: obiekty inżynierskie (wiadukty, przejścia dla zwierząt, przepusty), system zarządzania ruchem, ekrany akustyczne, ogrodzenie drogi, system bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe). Chodzi o stworzenie infrastruktury drogowej o wysokiej przepustowości oraz parametrach technicznych umożliwiających jej wykorzystanie zarówno dla celów cywilnych, jak i wojskowych.

W 2023 r., w poprzedniej edycji konkursu CEF 2021-2027, GDDKiA otrzymała dofinansowanie na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S12 na odcinku od MOP Teosin do granicy państwa w Dorohusku o łącznej długości ok. 5,33 km. Realizacja tej inwestycji odbywa się w ramach projektu z udziałem także innych beneficjentów, w tym strony ukraińskiej. Dofinansowanie unijne dla GDDKiA w ramach tego przedsięwzięcia wynosi ok. 38 mln euro. Łącznie dla całego przygranicznego odcinka drogi S12 realizowanego w systemie „projektuj i buduj” o długości blisko 23 km dofinansowanie unijne dla GDDKiA wyniesie ok. 102 mln euro. (opr. mo, fot. GDDKiA w Lublinie)

News will be here