Są pieniądze na remont WTZ

Miasto Włodawa uzyskało 160 000 zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont budynku i doposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.


– Warsztat Terapii Zajęciowej od 1997 roku służy osobom niepełnosprawnym jako miejsce rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przywracania umiejętności niezbędnych w codziennym życiu – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Dlatego zależy mi, aby stworzyć im odpowiednie warunki do codziennego pobytu i prowadzenia zajęć. W ramach projektu „Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie” zaplanowano szereg prac remontowych oraz doposażenie pracowni.

Wymieniona zostanie stolarka okienna, oraz oświetlenie. Zmodernizowane zostaną też instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Doposażone zostaną również pracownie WTZ. Zakupione zostaną nowe komputery i meble.

Łączny koszt realizacji projektu to 200 tys. zł. Wkład własny miasta przewidziano na 40 000 zł. Resztę pokryją środki z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. W najbliższych dniach podpisana zostanie umowa, a następnie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. (a)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here