Są stypendia dla przyszłych lekarzy

A jednak! Wbrew temu, co na jednej z ostatnich sesji rady powiatu krasnostawskiego mówił radny Leszek Janeczek, powiat krasnostawski przyznał dwóm studentom kształcącym się na kierunku lekarskim stypendia na rok akademicki 2022/2023.

Radny Leszek Janeczek na jednym z ostatnich posiedzeń rady powiatu krasnostawskiego nawiązał do tematu stypendiów, jakie powiat przyznawał studentom kierunku lekarskiego. Stwierdził, że przy ostatnim naborze zabrakło chętnych, bo poprzednim razem opozycja żądała od starosty podania personaliów osób, którym władze powiatu przyznały stypendia. Zdaniem Janeczka, studenci korzystający ze stypendiów nie chcą ujawniać nazwisk. I dlatego, według radnego, nikt się nie zgłosił. Faktem jest, jak ustaliliśmy, że z ubiegania się o stypendium zrezygnowała jedna z osób, które otrzymywały je w ubiegłym roku akademickim.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie przyznaje stypendia studentom kształcącym się na kierunku lekarskim od roku akademickiego 2020/2021. W wyniku pierwszego naboru finansowe wsparcie w wysokości 2 500 zł przyznano dwóm studentom na okres 4 miesięcy, od 1 marca do 30 czerwca 2021 r. W lutym 2021 r. został ogłoszony drugi nabór wniosków na rok akademicki 2020/2021 i przyznano stypendium jednemu studentowi również 2 500 zł na okres 3 miesięcy, od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

W roku akademickim 2021/2022 nabór miał miejsce we wrześniu 2021 r. Stypendia przyznano dwóm studentom na okres 9 miesięcy, od 1 października 2021 do 30 czerwca 2022 r. W tym przypadku kwota wsparcia wyniosła również 2 500 zł.

Nabór na rok akademicki 2022/2023, o którym wspominał radny Janeczek, zakończył się przyznaniem stypendiów trzem studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Kwota pomocy finansowej jest identyczna jak w latach ubiegłych i wynosi 2 500 zł miesięcznie.

Jak mówi Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski, stypendium jest formą zachęcenia studentów medycyny do podjęcia pracy w krasnostawskim szpitalu, a jednym z podstawowych warunków jest zobowiązanie się do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia przez okres nie krótszy niż czas otrzymywania wsparcia z budżetu starostwa. (s)

News will be here