SAG się rozrośnie

Z myślą o rozwoju SAG miasto chce wybudować prowadzące do Strefy ulice Nadleśną (na zdjęciu) oraz przedłużenie Żwirki i Wigury.

Strefa Aktywności Gospodarczej, obejmująca blisko 120 hektarów ziemi na zachodnich peryferiach Świdnika, prawdopodobnie zostanie powiększona. Wnioskują o to sami właściciele sąsiadujących z SAG gruntów.


Strefa Aktywności Gospodarczej powstała w 2015 roku z myślą o ściągnięciu do Świdnika inwestorów z branż: logistycznej, motoryzacyjnej, lotniczej, farmaceutycznej, czy usług dla biznesu. SAG obejmuje ponad 100 ha gruntów należących obecnie do prywatnych właścicieli, gotowych sprzedać je pod inwestycje. Ich największą zaletą jest atrakcyjna lokalizacja – działki znajdują się w pobliżu lotniska, torów kolejowych i obwodnicy Lublina, która stanowi granicę między SAG a specjalną strefą ekonomiczną na lubelskim Felinie.

Świdnicki ratusz ze swej strony zajmuje się promocją Strefy, rozmowami z potencjalnymi inwestorami i poprawą znajdującej się na tym terenie infrastruktury drogowej. Pierwsze inwestycje w SAG mają ruszyć w tym roku. MLP Group, jeden z europejskich liderów budowy hal magazynowych pod wynajem, który jest już obecny w strefie na Felinie, zapowiedział wybudowanie w SAG do połowy 2020 roku olbrzymiego centrum logistycznego – pod dachem ma się znaleźć ponad 50 tys. metrów powierzchni magazynowej. Są również inni chętni do robieniem tu biznesu.

– Strefa w obecnym kształcie jest już zarezerwowana przez inwestorów niemal w stu procentach – mówi Marcin Dmowski, wiceburmistrz Świdnika ds. inwestycji i rozwoju. Prawdopodobnie obszar Strefy zostanie jednak powiększony o ok. 50 hektarów

Z wnioskiem o poszerzenie Strefy zgłosili się sami właściciele działek i domów sąsiadujących ze strefą. Są oni gotowi sprzedać swoje nieruchomości pod inwestycje, bo już dziś daje się im we znaki uruchomiana na Felinie sortownia śmieci, skąd docierają nieprzyjemne zapachy, a do tego jest okazja, by sprzedać działki po dobrej cenie.

Rozszerzeniem Strefy zainteresowane jest również miasto.

– Chcemy zmienić plan zagospodarowania przestrzennego tak, aby te grunty włączyć w strefę. Rozpoczęliśmy już całą procedurę zmiany planu – mówi wiceburmistrz Dmowski. – Z myślą o inwestorach i ich oczekiwaniach chcemy również poprawić infrastrukturę drogową na tym terenie. Trwa właśnie aktualizacja dokumentacji budowy ulicy Nadleśnej i przedłużenia ul. Żwirki i Wigury. Powinna być ona gotowa w ciągu dwóch, trzech miesięcy i wtedy będziemy mogli szukać sposobu na sfinansowanie tej inwestycji, której koszt wstępnie szacujemy na ok. 9 mln zł.

Ratusz, chce starać się o pieniądze z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, który może pokryć nawet do 80 proc. wszystkich kosztów. – Wniosek o dofinansowanie złożymy prawdopodobnie jesienią – wyjaśnia Dmowski. – Jeśli nie uda się go uzyskać albo będziemy realizować inwestycję etapami, albo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z inwestorami chcącymi prowadzić biznes w Strefie. JN