Ściągają fachowców?

Jakub Banaszek, prezydent Chełma, ściąga do urzędu posiłki z Warszawy. Ryszard Adamczak, doradca minister przedsiębiorczości i technologii, ma ściągać do miasta inwestorów. A doświadczenie w pracy w samorządzie zdobywał wcześniej jako referent w Urzędzie Miasta Gołdap.

Kolejny pracownik z zewnątrz, tym razem związany z partią „Porozumienie” Jarosława Gowina, której członkiem jest prezydent Chełma Jakub Banaszek, trafi do chełmskiego magistratu. Był jedynym kandydatem w konkursie na stanowisko ds. obsługi inwestora w Biurze Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Chełmie. Andrzej Adamczak, bo o nim mowa, ma typowo polityczną przeszłość zawodową.

Był doradcą Jadwigi Emilewicz w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a wcześniej ekspertem ds. obsługi programów ministra Gowina w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Według komisji konkursowej Adamczak „spełnił wymogi formalne i merytoryczne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia (wymagane w ogłoszeniu o naborze), a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością przepisów z zakresu administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, znajomością zagadnień strategii rozwoju miasta oraz promocji terenów inwestycyjnych”.

– Prezydent Chełma wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na pozyskiwaniu inwestorów, tworzeniu nowych miejsc pracy, a nie jest to możliwe bez posiadania odpowiedniej kadry – mówi Daniel Domoradzki, p.o. dyrektora Gabinetu Prezydenta UM Chełm. – Nowo zatrudniona osoba ma wzmocnić Biuro Obsługi Inwestora, którego celem jest zwiększanie zainteresowania inwestorów miastem, poszerzanie współpracy z organizacjami pracodawców.

Domaradzki zapewnia, że Adamczak ma doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów, które zdobył w Urzędzie Miejskim w Gołdapi. Z jego CV wynika, iż był tam referentem ds. promocji.

Adamczak jest kolejną osobą spoza Chełma, która w ostatnich miesiącach znalazła pracę w chełmskim urzędzie i podległych miastu jednostkach. Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych został Andrzej Serafin z Hrubieszowa, fotel prezesa Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich objął Grzegorz Orzełowski z Siedlec, do kontaktów urzędu z mediami zatrudniono pochodzącą z Białej Podlaskiej Wiolettę Bielecką (odeszła z urzędu).

Z Białej Podlaskiej pochodzi też skarbnik miasta Chełm, Emilia Ignatowicz-Steć, która osiadała w powiecie chełmskim. Z Giżycka pochodzi też D. Domoradzki, który podobnie tak jak Adamczak był doradcą w gabinecie Minister Przedsiębiorczości i Technologii. (red)