Sekretarz powołana bezprawnie?

Na piątkowej (31 marca) sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego radny i były starosta Janusz Szpak stwierdził, że sekretarz powiatu Ewa Gajewska została zatrudniona niezgodnie z prawem i oczekuje w tej sprawie wyjaśnień. Szpak – powołując się na m.in. wyrok Sądu Najwyższego – jest przekonany, że ma rację.

Ewa Gajewska została sekretarzem powiatu cztery lata temu. Na stanowisku zastąpiła Wojciecha Hryniewicza zwolnionego przez obecnego starostę Andrzeja Leńczuka. Hryniewicz pełnił funkcję nieprzerwanie przez blisko 20 lat. Został zatrudniony jeszcze przez pierwszego starostę krasnostawskiego Piotra Jelonka, który rządził powiatem w latach 1999-2002, a przez cztery kolejne kadencje był jednym z najbliższych współpracowników starosty Janusza Szpaka.

Po odwołaniu Hryniewicza w maju 2019 roku starosta Leńczuk ogłosił nabór na jego następcę. Po kilkunastu dniach konkurs został odwołany, a na stanowisku sekretarza w drodze tzw. awansu zawodowego zatrudniono Ewę Gajewską, kierującą dotąd w starostwie wydziałem rozwoju i polityki społecznej.

Po niemal czterech latach Janusz Szpak doszukał się, że zatrudnienie sekretarz nastąpiło niezgodnie z prawem, co podniósł na ostatniej sesji rady powiatu, składając wniosek „o merytoryczne rozstrzygnięcie zaistniałej, według niego, nieprawidłowości”. Szpak argumentował, że starosta nie mógł zatrudnić sekretarza w drodze awansu zawodowego, bo w 2019 roku obowiązywały zmienione przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, wprowadzone właśnie w celu „ukrócenia praktyki omijania procedury konkursowej przy zatrudnianiu sekretarza jednostki samorządu terytorialnego”.

Radny powołał się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego z 21 marca 2019 roku, w którym wskazano, że od 1 września 2013 roku zatrudnienie osoby na stanowisku sekretarza może nastąpić tylko po przeprowadzeniu konkursu na to stanowisko. – W tej sprawie identyczną opinię wydało też Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 1 marca br., stwierdzając, że zatrudnienie sekretarza w drodze awansu wewnętrznego ze stanowiska kierowniczego jest złamaniem ustawy o pracownikach samorządowych – dodał Szpak.

Starosta Leńczuk ma odpowiedzieć na wniosek na piśmie w ciągu 14 dni. Do sprawy wrócimy. (s)