Seniorskie czwartki w Cafe Senior. Pierwszy już 9-tego

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w Senior Cafe przy ul. Przechodniej w Chełmie mają się odbywać otwarte spotkania, dla wszystkich chętnych seniorów

Chełmscy seniorzy zapraszają 9 maja do „Cafe Senior” wszystkich chętnych do wspólnego aktywnego działania. Spotkania takie będą odbywały się cyklicznie w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Wstęp wolny dla wszystkich chełmskich seniorów.

Efektem spotkania organizacyjnego chełmskich seniorów w „Cafe Senior” w Chełmie (25 kwietnia) było  powołanie Koła Miejskiego Nr 1 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmie. Podczas spotkania ukonstytuował się Zarząd Koła w składzie: przewodnicząca – Grażyna Choma, sekretarz – Jerzy Wróblewski i skarbnik – Elżbieta Tymczuk. Oprócz tego, uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Zarządu Okręgowego PZERiI w Chełmie poinformowali o bieżącej sytuacji w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, a także o aktualnych działaniach i zadaniach wynikających z uchwał Zjazdu Okręgowego związku. Zebrani ustalili kolejny termin spotkania na 9 maja (czwartek) o godz. 16.00 w „Cafe Senior”. Wtedy przyjęty ma być plan działania chełmskich seniorów na najbliższy okres. Na spotkanie to zaproszeni są nie tylko członkowie koła, ale wszyscy seniorzy chętni do aktywnego działania. Co ważne, ustalono też, że kolejne spotkania Koła Miejskiego Nr 1 PZERiI w Chełmie będą się odbywały cyklicznie w każdy pierwszy czwartek miesiąca. (opr. mo)

 

News will be here