Seniorzy dostaną zniżkę

W imieniu świdnickich seniorów ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z prośbą o możliwość nieodpłatnego korzystania z lokalu przy ul. Norwida, gdzie związek ma swoją siedzibę zwrócił się do władz miasta radny Włodzimierz Radek. Miasto proponuje, że zamiast zwolnienia z opłat da seniorom znaczną ulgę.

 

– W imieniu Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świdniku z siedzibą przy ul. Norwida 2B, zwracam się z prośbą o pomoc w postaci dalszego użytkowania tego lokalu bez ponoszenia opłat – pisze w ostatniej interpelacji do władz miasta, przewodniczący Rady Miasta w Świdniku, Włodzimierz Radek.

Swą prośbę, radny motywuje tym, że w związku z trwającą od miesięcy epidemią członkowie związku nie mogą normalnie się spotykać, bo jako grupa najbardziej narażona na choroby, pozostają w domach.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wynajmuje od miasta niewielki lokal (ok. 58 mkw.) w budynku przy ul. Norwida 2B. Jego działalność skupia się głównie na aktywizowaniu seniorów poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych. Koszty tej działalności, podobnie jak koszty związane z wynajmem lokalu, związek pokrywa głównie ze składek członkowskich oraz darowizn.

W odpowiedzi na pismo radnego, burmistrz Waldemar Jakson odpisał, że rozumie, iż w skutek obecnej sytuacji epidemiologicznej i ograniczeń w organizowaniu spotkań, znacząco zmniejszyła się liczba osób opłacających składki, a tym samym fundusze przeznaczona na cele związane z działalnością związku uległy zmniejszeniu i proponuje inną formę pomocy – obniżenie obecnie płaconego czynszu o 90 proc. Taka ulga miałaby obowiązywać przez 3 miesiące, po podpisaniu stosownego aneksu do umowy najmu.

(w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here