Się robi na Felinie

Nowe chodniki i ścieżka rowerowa przy ul. Franczaka „Lalka” mają być gotowe już w połowie tego roku

Trwa rozbudowa SP nr 52, a Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, a miasto rozstrzygnęło ostatnio dwa kolejne istotne dla mieszkańców „Felina” i „Nowego Felina” przetargi. Dzięki nim w dzielnicy powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie. W sumie za prawie 1,8 mln zł.


Pierwsze zadanie obejmuje budowę chodnika z kostki brukowej i asfaltowej drogi dla rowerów przy ul. Franczaka „Lalka” na odcinku od ul. Doświadczalnej w kierunku wschodnim, budowę oświetlenia istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej między skrzyżowaniami z ul. Dekutowskiego i ul. Doświadczalną oraz budowę oświetlenia jezdni na odcinku od ul. Jagiellończyka do ul. Królowej Bony. W ramach zadania zaplanowano także realizację kanału technologicznego, odbudowę rowów odwadniających oraz budowę niezbędnych przepustów.

Całość prac, zgodnie z zapisami przetargu, powinna zostać zrealizowana w zaledwie 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Zarząd Dróg i Mostów wybrał do jego wykonania Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina, które złożyło najtańszą z pięciu ofert. KPRD otrzyma za swoje prace ponad 1,6 mln zł i udzieli na nie pięcioletniej gwarancji. Realizacja tego kontraktu jest możliwa dzięki przyznanej Lublinowi dodatkowej dotacji z Unii Europejskiej w ramach projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Drugie zadanie przygotowane do realizacji jest wynikiem mobilizacji lokalnej społeczności podczas głosowania w poprzedniej edycji lubelskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu kontynuowana będzie budowa chodnika z betonowej kostki wzdłuż ul. Franczaka „Lalka” po stronie osiedla „Nowy Felin” na odcinku od gmachu Inkubatora Przedsiębiorczości do przystanku autobusowego. Całkowity koszt inwestycji, to w tym przypadku niecałe 160 tys. zł, które otrzyma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Piotr Bąk z Lublina. To właśnie ta firma zaproponowała najniższą cenę spośród sześciu ofert jakie wpłynęły do ZDiM. W tym przypadku również wyznaczono 6-miesięczny okres realizacji, ale poza samymi robotami budowlanymi w tym czasie zwycięska firma będzie także musiała opracować niezbędną dokumentację projektową.

Marek Kościuk

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here