Siła, która łączy

Zespół Szkół z Woli Uhruskiej jest jednym z beneficjentów ponadgranicznego projektu „Etnokultura – siła, która nas łączy”. W jego ramach nawiązano współpracę z miastem Łuck i tamtejszą szkołą muzyczną, by ocalić od zapomnienia, a w niektórych przypadkach również wskrzesić folklor pogranicza polsko-ukraińskiego.

W czwartek (16 marca) w Pałacu Kultury w Łucku na Ukrainie odbyła się konferencja inauguracyjna projektu „Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim”, który jest realizowany przez Departament Kultury Łuckiej Rady Miejskiej, Łucką Szkołę Muzyczną im. F. Chopina oraz Zespół Szkół w Woli Uhruskiej.

W konferencji online wzięli udział: dyrektor tej placówki Mirosław Konieczny, kierownik projektu Jolanta Szachałaj oraz nauczyciele Małgorzata Kosacka, Anna Zamojska-Stasiejko i Michał Kurtyj. Dyrektor w swoim wystąpieniu przedstawił walory gminy Wola Uhruska, a także zaprezentował partnerom projektu obiekty, z których będą korzystać uczestnicy letniej etnoszkoły.

– Spotkanie zapoczątkowało cykl wydarzeń, które odbędą się na Wołyniu i w Polsce, a których celem będzie zwrócenie uwagi na dziedzictwo folkloru – jego odrodzenie i przekazywanie przyszłym pokoleniom – mówi Konieczny. Wiceprezydent Łucka Iryna Chebelyuk podkreślała, jak bardzo ważne są takie projekty zarówno dla społeczności ukraińskiej jak i polskiej.

Zwróciła też uwagę na symbolikę i fakt, że odrodzenie folkloru pogranicza odbywa się w czasie wojny Wschodu z Zachodem o niezależność polityczną, gospodarczą, ale też kulturalną i tożsamościową. W konferencji uczestniczyli także wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Mateusz Marszałek, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Działalności Projektowej Rady Miejskiej w Łucku Anna Vintsyuk oraz przedstawiciele regionalnej administracji wojskowej.

Celem projektu jest zebranie materiału pieśniowego, który zostanie nagrany i zdigitalizowany. Materiały tekstowe zostaną usystematyzowane i opublikowane w albumach drukowanych i elektronicznych. Powstanie też mapa turystyczna dziedzictwa folklorystycznego ziem ukraińskich i polskich w wersji drukowanej i elektronicznej.

Uczniowie z Łucka – uczestnicy projektu – jeszcze tego lata będą mogli odwiedzić szkołę etniczną w Woli Uhruskiej, po czym w Łucku i w Woli Uhruskiej odbędzie się festiwal „Etnokultura – siła, która nas łączy”.  (b)