„Siódemka” zostaje na ul. Farbiarskiej

VII LO zostanie na ul. Farbiarskiej

Lubelski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował podjętą w lutym przez Radę Miasta Lublin uchwałę intencyjną ws. przeniesienia VII Liceum Ogólnokształcącego z obecnej siedziby przy ul. Farbiarskiej do budynku po zlikwidowanej dwa lata temu SP nr 17 przy ul. Krochmalnej.

O taką przeprowadzkę wnioskowała sama społeczność VII LO, po tym jak przed miesiącem cały parter ich budynku zajęły przedszkolaki. Licealiści zamiast dzielić obiekt z maluchami woleliby przenieść się do budynku byłej SP nr 17 przy ul. Krochmalnej, gdzie uczyli się przez cały 2022 rok, kiedy parter ich szkoły był w przebudowie na potrzeby przedszkola. Lubelscy radni przychylili się do tego wniosku i w lutym podjęli uchwałę intencyjną ws. przeniesienia VII LO do budynku na ul. Krochmalną, którego część zajmuje dziś Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26.

Do przeprowadzki jednak nie dojdzie, bo uchwałę właśnie negatywnie zaopiniowała Lubelska Kurator Oświaty, Teresa Misiuk. Miasto co prawda ma możliwość odwołania się od takiej decyzji do Ministra Edukacji i Nauki, ale władze Lublina już zapowiedziały, że nie będą korzystać z takiej możliwości.

– Dla dobra dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego korzystne jest pozostawienie dodatkowej lokalizacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie na ulicy Krochmalnej 29, a tym samym niemożliwe jest pozytywne zaopiniowanie zmiany siedziby VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie z ul. Farbiarskiej 8 na siedzibę przy ul. Krochmalnej 29 – uzasadniła swoje stanowisko Teresa Misiak, lubelska kurator oświaty.

Bardzo możliwe, że za kilka lat VII Liceum Ogólnokształcące i tak zostanie przeniesione do budynku przy ul. Krochmalnej 29. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 ma bowiem otrzymać wybudowaną od podstaw przy ul. Hanki Ordonówny nową siedzibę i docelowo opuścić obecnie zajmowane siedziby przy ul. Bronowickiej i ul. Krochmalnej.

Marek Kościuk