Skarby Lubelszczyzny

Laureaci tytułu „Bene Meritus Terrae Lublinensi”

Znamy już tegorocznych laureatów prestiżowego tytułu „Bene Meritus Terrae Lublinensi”. Wyróżnienie zostało przyznane po raz piętnasty podczas uroczystej gali, 4 grudnia, w Centrum Spotkania Kultur.


W tym roku kapituła, złożona z redaktorów naczelnych lubelskich mediów: prasy, radia, telewizji oraz wydawnictw kulturalnych, pod przewodnictwem pomysłodawców wyróżnienia: Andrzeja Jachima, dyrektora agencji reklamowej Vena Art i Piotra Tarachy, prezesa zarządu firmy Intrograf Lublin S.A., postanowiła nadać tytuł „osoby dobrze zasłużonej ziemi lubelskiej” pięciu wybitnym postaciom. W kategorii nauka wyróżniono: prof. dr hab. Iwonę Hofman, profesor nauk humanistycznych, kierownika Katedry Dziennikarstwa Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej oraz dr hab. Anetę Ptaszyńską z Zakładu Botaniki i Mykologii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prowadząca badania nad preparatem zwalczającym nosemozę, jedną z najbardziej rozpowszechnionych pszczelich chorób.

W kategorii kultura laur przyznano Elżbiecie Niczyporuk, nauczycielce muzyki w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski, założycielce i dyrygentowi dwóch chórów – młodzieżowego i dziecięcego – AKADEMOS i AKADEMOS JUNIOR.

W kategorii „Biznes” tytuł otrzymał Maciej Maniecki, lubelski „anioł biznesu”, współzałożyciel lub inwestor licznych start-upów, założyciel i były współwłaściciel m.in.: Asseco Business Solutions. Tytuł Bene Meritus za „społeczne promieniowanie imponującego dorobku artystycznego” kapituła postanowiła przyznać Włodzimierzowi Staniewskiemu, reżyserowi teatralnemu, założycielowi i dyrektorowi Ośrodka Praktyk teatralnych „Gardzienice”. Uroczystą galę zakończył występ satyryka Andrzeja Poniedzielskiego i bankiet, na którym bawiło się ponad 300 gości.

Kalendarz inny niż dotąd…

Bene Meritus Terrae Lublinensi to tradycja wpisana w życie kulturalne Lubelszczyzny. Ideą jest prezentowanie światu ludzi dobrych, szlachetnych, godnych naśladowania, działających w naszym regionie. Towarzyszy jej wydanie prestiżowego kalendarza promującego nasz region, którego karty pokazują Ziemię Lubelską z dobrej i ciekawej strony. Sto egzemplarzy – limitowana, numerowana seria – trafia w ręce szczególnych osób, na czele z prezydentem, premierem i marszałkiem sejmu.

Tegoroczna edycja kalendarza zaskakuje nietypowym pomysłem. Jej tytuł: „Buszując w Głowie” bardzo dobrze oddaje klimat tegorocznych fotografii, które z pewnością wielu zaskoczą. Vena Art i Intrograf postanowiły powierzyć wykonanie zdjęć młodemu, ale utytułowanemu fotografowi pochodzącemu z Puław. Paweł Bajew stworzył dwanaście kolaży z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, ale sfotografowanych w prowokujący do myślenia sposób.

„Tegoroczny kalendarz jest o tym, jak postrzegamy rzeczywistość, jak ona miesza się w naszym spojrzeniu, jak widzimy ją w naszej głowie, jak przedmioty ożywają przepuszczone przez nasz indywidualny obraz świata. I o tym, że żaden przedmiot nigdy nie jest taki sam, jeśli oglądamy go innymi oczami. Przedstawiamy obrazy, które buszują w głowie, by pozostawić po sobie pewien nieład, niepokój, zadumę. Wbrew utartym nurtom. W kontrze do kultu piękna. Przeciw dosłowności. My dajemy pożywkę myślom. Konsumpcję zostawiamy Wam” – takie słowa towarzyszą tegorocznemu wydaniu kalendarza „Bene Meritus Terrae Lublinensi”. Emilia Kalwińska

Laureaci „Bene Meritus Terrae Lublinensi” 2019

Kategoria nauka: prof. dr hab. Iwona Hofman. profesor nauk humanistycznych, medioznawczyni. Kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, profesor Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnawie, ekspertka Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie, dyrektorka Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach a także kierownik Katedry Dziennikarstwa Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej. Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 r., koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”.

Jest autorką 10 monografii, ok. 200 artykułów naukowych, a pod jej redakcją ukazało się 16 tomów monograficznych. Realizowała kilka wieloletnich projektów badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W 2006 r. była visiting profesor w Instytucie Historii Najnowszej w Poczdamie. Jest prezeską lub członkinią wielu instytucji i stowarzyszeń naukowych. Odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Edukacji Narodowej. W 2010 r. otrzymała tytuł Kobiety Roku w kategorii Nauka przyznawany przez Kongres Kobiet.

Dr hab. Aneta Ptaszyńska z Zakładu Botaniki i Mykologii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wraz z zespołem stworzyła preparat, który pomaga ratować pszczoły chore na nosemozę, jedną z najbardziej rozpowszechnionych pszczelich chorób wywoływanych grzybem z rodzaju Nosema.

Prowadzi także prace eksperymentalne nad substancjami syntetycznymi i naturalnymi, które mogłyby stać się podstawą środków zwalczających tę chorobę i poprawiających ogólną kondycję pszczół. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi zarówno w kraju, jak i za granicą. Wyniki jej badań stały się podstawą trzech zgłoszeń patentowych oraz wielu publikacji naukowych, głównie w pismach zagranicznych.

Kategoria Kultura: Elżbieta Niczyporuk – nauczycielka muzyki w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski w Lublinie, laureatka Złotej Odznaki Honorowej Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za wybitne osiągnięcia indywidualne i zespołowe w upowszechnianiu kultury. Otrzymała również nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pedagog Roku 2013.

Za swoją działalność została odznaczona medalem 700-lecia Miasta Lublin. Jest założycielką i dyrygent dwóch chórów: AKADEMOS i AKADEMOS JUNIOR. W kwietniu 2020 roku chór Akademos weźmie udział w prestiżowym konkursie „New York International Music Festival” w Carnegie Hall w Nowym Jorku jako jeden z sześciu chórów szkół średnich z całego świata.

Kategoria Biznes: Maciej Maniecki – lubelski „anioł biznesu”, współzałożyciel lub inwestor licznych start-upów, w wielu spółkach pełni funkcję doradcy zarządu. Założyciel i były współwłaściciel m.in.: Asseco Business Solutions czy Safo. Był Doradcą Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka w obszarze inwestycji, członkiem Rady Rozwoju Lublina, współzałożycielem i członkiem Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny, a także Kanclerzem Lubelskiej Loży Business Centre Club.

Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu lubelskich jednostek naukowych poprzez zasiadanie w Konwentach Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Inicjator oraz lider wielu projektów wspierających regionalną przedsiębiorczość i rozwój innowacyjności. Dzięki niemu wiele mniejszych firm z regionu miało szansę zaistnieć. Obecnie Lublin jest szóstym ośrodkiem IT w Polsce zatrudniając ponad 7000 ludzi. Nie byłoby to możliwe bez niego i jego działalności.

Za całokształt twórczości nagrodzony został Włodzimierz Staniewski – reżyser teatralny, założyciel i dyrektor Ośrodka Praktyk teatralnych „Gardzienice”, laureat wielu konkursów i nagród. wielokrotnie odznaczany za swoją działalność, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis, czy Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Wypracowana przez niego metoda aktorska, znana jako ekologia teatru, uznawana jest za jedną z najważniejszych w XX wieku. Wystawiał swoje spektakle na największych scenach całego świata.

W połowie lat 70. ubiegłego wieku rozpoczął działalność fascynującego bytu teatralnego, który w 1978 oficjalnie stał się Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. W 1997 roku z jego inicjatywy powstała Akademia Praktyk Teatralnych Gardzienice. Ta wyjątkowa instytucja kształci nie tylko aktorów, ale również osoby pragnące działać i pracować w obszarze kultury. Do Gardzienic przyjeżdżają nie tylko młodzi kandydaci na gwiazdy filmu i teatru, ale również animatorzy kultury z małych miejscowości. Zajęcia prowadzą aktorzy OPT oraz wybitni ludzie sceny z Polski i całego świata, a także naukowcy, pisarze i muzycy.

News will be here