Skarby wydobyte z ziemi

O „Badaniach archeologicznych w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie” będą rozmawiać uczestnicy 35. międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 25 kwietnia i w piątek, 26 kwietnia. Wstęp wolny.


Konferencję zorganizują wspólnie Instytut Archeologii UMCS i Muzeum Lubelskie. – Wygłoszone zostaną trzy wykłady w sesji plenarnej oraz ponad trzydzieści referatów w dwóch sekcjach: pradziejowej i wczesnohistorycznej. Uczestnicy konferencji będą reprezentować kilkadziesiąt instytucji naukowych z kraju i zagranicy – uczelni, instytutów badawczych i muzeów – informuje Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS. – Konferencja jest stałym, ważnym punktem w kalendarzu wydarzeń naukowych archeologów Europy Środkowo-Wschodniej. Poza walorami stricte naukowymi, wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu. Organizatorzy przykładają dużą wagę do działań popularyzujących dziedzictwo archeologiczne i kulturowe Lubelszczyzny – zachęca.

Wydarzenie rozpocznie się 25 kwietnia o godzinie 10:00 w sali Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A). Wstęp wolny. GR

News will be here