Skargi oddalone, budżet skorygowany

Zwołana na ubiegły czwartek sesja Rady Miasta Świdnik była wyjątkowo krótka. Radnym wystarczyło zaledwie pół godziny, by odrzucić skargi przeciwników zmian w planie zagospodarowania w rejonie osiedla Brzeziny-Kalina, wprowadzić drobne korekty w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej oraz wyrazić zgodę na dzierżawę kilku nieruchomości.


Skargę na podjętą jeszcze w 2014 roku uchwałę RM Świdnik w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik złożyło Stowarzyszenie Etycznego Rozwoju Miasta, założone niedawno przez właścicieli domów jednorodzinnych z osiedla Brzeziny-Kalina, sprzeciwiających się dopuszczeniu budowy na tym terenie budynków wielorodzinnych. To kolejna odsłona trwającej od niemal dwóch lat batalii między Ratuszem, chcącym zmienić plan zagospodarowania dla tej części miasta, by i umożliwić budowę bloków, a przeciwnikami takiego rozwiązania.

Po wyłożeniu w maju tego roku czwartej, uważanej przez miasto za kompromisową, już koncepcji zmian w planie, która dopuszcza budowę bloków o wysokości do 13 metrów, ale tylko na 35-40 proc. obszaru objętego zmianami, co według projektanta i urzędników jest zgodne z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta (to dokument, na którym opierać się muszę wszystkie rozwiązania w uchwalanych planach zagospodarowania przestrzennego – przyp. aut.), oponenci uznali, że samo Studium dopuszczające w sąsiedztwie domów jednorodzinnych budowę bloków zostało uchwalone z naruszeniem prawa.

Reprezentujące ich interesy Stowarzyszenie Etycznego Rozwoju Miasta złożyło więc skargę na uchwałę przyjmującą Studium z nadzieję, że w ten sposób doprowadzą do jej unieważnienia. Skarga została jednak błyskawicznie oddalona. Radni nawet nie rozpatrywali jej merytorycznie, bo według oceny prawników, została złożona przez podmiot do tego nieuprawiony.

– Skargę może złożyć podmiot, którego interes prawny został naruszony. Tymczasem w tym przypadku złożyło ją stowarzyszenie, które nie było i nie jest stroną w sprawie, a nie sami właściciele działek – tłumaczy Karol Łukasik, rzecznik prasowy UM Świdnik.

Członkowie Stowarzyszenia nie kryli niezadowolenia z takiej decyzji rady. – W ubiegłym roku wykazywaliśmy bardzo dużo woli i chęci spotkań, bo nie jesteśmy całkiem przeciwni dopuszczeniu budowy w tej części miasta budynków wielorodzinnych, ale pod warunkiem ich budowy z dala od naszych domów, znacznego ograniczenia wysokości budynków i by ich architektura komponowała się z domami, które stoją tu od dawna i wszystkie mają spadziste dachy. Teraz czekamy na naprawdę kompromisową propozycję, bo na to, co ostatnio przedstawiło miasto, się nie zgodzimy.

Ta koncepcja dopuszcza jeszcze wyższe budynki niż poprzednia i dba tylko o interesy miasta i właścicieli niezabudowanych działek, którzy dzięki temu będą mogli je drożej sprzedać – mówi Marek Konowałek ze Stowarzyszenia Etycznego Rozwoju Miasta w Świdniku. – Sama decyzja o oddaleniu skargi była do przewidzenia. Mogliśmy się spodziewać, że radni nie zagłosują przeciwko sobie i władzom miasta.

Budżetowe zmiany

Na sesji podjęto również uchwałę o zabezpieczeniu w budżecie środków w wysokości 260 tys. zł na wymianę nawierzchni na kortach MKS Avia Świdnik. Prace planowane są po zakończeniu sezonu. Oprócz tego do budżetu „wróciło” 61 tys. zł, bo wybrany wykonawca ulicy bocznej Westerplatte zaproponował niższą cenę niż zakładał ratusz (w budżecie na to zadanie było przewidziane 320 tys. zł).

– Udało się zaoszczędzić, a inwestycja na pewno zostanie dobrze wykonana. Firma, która wygrała przetarg, jest już sprawdzona, gdyż wykonywała remont ul. Środkowej – informował Marcin Dmowski, zastępca burmistrza ds. inwestycji i rozwoju.

Radni postanowili również dołożyć 7 tys. zł do opracowania aktualizacji projektu budowy przedłużenia ulic prowadzących do Strefy Aktywności Gospodarczej: Żwirki i Wigury oraz Nadleśnej, bo z kolei w tym przypadku wykonawcy oczekują więcej niż planowało dać miasto, a ratuszowi zależy, by jak najszybciej mieć gotową dokumentację tej inwestycji (jej koszt to ok. 9 mln zł i jesienią Ratusz chce wystąpić o jej dofinansowanie z rządowego Programu Budowy Dróg Lokalnych). Z kolei, by nie było problemów ze znalezieniem wykonawcy projektu Ekożłobka, który miasto chce wybudować w przyszłym roku, do tego zadania dołożono 33 tys. zł.

W czerwcu radni spotkają się na jeszcze jednej, już planowej, sesji. 27 czerwca głosować będą m.in. nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. JN

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here