Skonsultowali, a przy okazji się popromowali

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące dróg, jakie powiat zgłosi do programu „Wsparcia Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Głosy można było oddawać do ubiegłego czwartku, poprzez wypełnienie ulotek, które trafiły do skrzynek pocztowych mieszkańców całego powiatu. Zdaniem radnego Łukasza Reszki, lidera powiatowej opozycji, formularz, jaki dostali mieszkańcy trąci kampanią wyborczą.


Na marcowej sesji Rady Powiatu Świdnickiego radny Łukasz Reszka, szef opozycyjnego Klubu Radnych PiS – PP zaproponował, aby w drodze konsultacji społecznych wytypować drogi, których remont powiat powinien zgłosić do dofinansowania z rządowego programu „Wsparcia Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Rada i zarząd powiatu pomysł poparły i już kilka dni później do skrzynek pocztowych mieszkańców powiatu trafiły ulotki z ankietą. Należało ją wypełnić (wskazując dwie wybrane drogi) i przesłać lub przynieść do starostwa. Z ulotki mieszkańcy mogli się także dowiedzieć, jakie inwestycje z wykorzystaniem środków zewnętrznych powiat zrealizował w ostatnich latach.

Na opinie mieszkańców urzędnicy starostwa czekali do ubiegłej środy.
– Czasu było niewiele, ale zrobiliśmy wszystko, co się dało, aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Biorąc pod uwagę ten krótki czas oddźwięk był fenomenalny. Wynik tych konsultacji to też dla nas ważna informacja, na co w przyszłości zwrócić uwagę – mówi Jakub Osina, członek Zarządu Powiaty Świdnickiego.

W konsultacjach oddano 1506 głosów. Najwięcej osób zagłosowało na świdnickie ulice Generała Maczka (315 głosy) i al. Armii Krajowej (318 głosy). Dlatego Zarząd Powiatu zdecydował o połączeniu tych dwóch ulic w jednym wniosku o dofinansowanie. Wydaje się to zasadne tym bardziej, że obie stanowią jeden ciąg komunikacyjny i posiadają jeden numer ewidencyjny. Drugi wniosek z największą liczbą głosów (284), który zostanie złożony, dotyczy drogi Rybczewice – Marysin (w gm. Rybczewice).

– Zgodnie z wytycznymi programu powiat może złożyć w jednym naborze tylko dwa wnioski na dofinansowanie. W tej edycji mieszkańcy wybrali al. Armii Krajowej i ul. Generała Maczka w Świdniki oraz drogę Rybczewice – Marysin, a my zgodnie z ich wolą składamy na nie dokumenty. Na każdą drogę powiat może pozyskać nawet 5 mln zł. Natomiast w jesiennym naborze dokumentów do programu planujemy złożyć kolejne dwa wnioski na dofinansowanie remontu dróg Mełgiew – Milejów i Łuszczów – Janowice, które w konsultacjach zajęły kolejne miejsca – mówi starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk.

Nie konsultacje a kampania?

Radny Łukasz Reszka uważa, że konsultacje nie do końca przebiegły tak, jakby tego sobie życzył. Proponował, aby odbyły się w takim trybie, jak te dotyczące przebudowy skrzyżowania al. Lotników Polskich z ulicami Klonową i Rejkowizną. Tymczasem – jak mówi radny – do mieszkańców trafiły papierowe formularze, w których powiat chwali się swoimi inwestycjami.

– Od mieszkańców, którzy w skrzynkach pocztowych znaleźli ulotki zachęcające do udziału w konsultacjach, docierały do mnie pytania, czy jest to ulotka wyborcza, czy informacja dotycząca konsultacji społecznych. Czy zasadne było wydawanie pieniędzy publicznych na 4 strony ulotki i rozsyłanie jej do wszystkich mieszkańców? Osobiście uważam, że pomysł rozesłania do mieszkańców był dobry, ale ulotka mogła być o połowę mniejsza. Wtedy uniknięto by zarzutu upolityczniania tej sprawy i prowadzenia kampanii wyborczej przez obecny zarząd powiatu. Coś, co miało być konsultacjami społecznymi, wygląda jak kampania wyborcza i to na koszt mieszkańców. Nadmieniam, że wnioskowałem o przeprowadzenie konsultacji w identycznym trybie, jak te dotyczące skrzyżowania Lotników Polskich-Klonowa-Rejkowizna. Nie wiem, dlaczego zarząd wybrał inny sposób konsultacji i dlaczego nie było możliwości internetowego głosowania. Ubolewam nad tym, że nie ustalono ze mną, jako wnioskodawcą, sposobu realizacji mojego wniosku – mówi radny.

Przedstawiciele powiatu wyjaśniają, że rozesłanie ulotek mieszkańcom było najlepszym rozwiązaniem. Czasu było niewiele, a trzeba było dotrzeć do jak największej liczby osób. W przypadku konsultacji dotyczących inwestycji w Świdniku wystarczył internet i lokalne media. Na terenie gmin to rozwiązanie niekoniecznie by się sprawdziło.

– Wszystko dziś można podpiąć pod kampanię wyborczą. Nie widzę nic złego w tym, że przy okazji pytania ludzi o to, które drogi realizować przy pomocy funduszy zewnętrznych, pokazujemy, co i jak przy wykorzystaniu środków zewnętrznych już udało się zrobić. Poza tym, jako beneficjent tych funduszy, mamy obowiązek informowania o nich i ich promowania – komentuje J. Osina. (w)

Oto dokładne wyniki głosowania:

Ul. Armii Krajowej w Świdniku – 318 głosów
ul. Generała Maczka w Świdniku – 315 głosów
Droga Rybczewice – Marysin – 284 głosów
Droga Mełgiew – Milejów – 237 głosów
Droga Łuszczów – Janowice -153 głosów
Ul. Krępiecka w Świdniku – 89 głosów
Droga Kawęczyn – Kozice – 56 głosów
Droga Biskupice – Trawniki – 27 głosów
Droga Lublin – Kalinówka – 16 głosów
Droga Trawniki – Ewopole – 11 głosów