Słoneczna sobota z majorem Kossakiem

(19 października) W pięknej jesiennej scenerii stowarzyszenie Pro Futuro zorganizowało grę terenową „Majorowi Kossakowi z odsieczą”. Wydarzenie odbyło się w Maziarni przy pałacyku myśliwskim.

Fabuła gry odwoływała się do czasów wojny polsko-rosyjskiej 1919-1921, kiedy na terenie gminy Białopole i Lasów Strzeleckich toczyły się działania wojenne. Swoje przeżycia z tamtych lat opisał mjr Tadeusz Kossak we Wspomnieniach wojennych 1918-1920. W zabawie wzięli udział dorośli mieszkańcy gmin Białopole i Chełm, a także uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK w Białopolu i Szkoły Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie.

Uczestnicy imprezy musieli na wyznaczonej przez organizatorów trasie odnaleźć wszystkie punkty kontrolne i wykonać szereg zadań, mających pomóc Kossakowi i jego ułanom przegonić wroga z Lasów Strzeleckich. Spośród sześciu drużyn, najlepszą okazała się grupa Walecznych, której skład stanowili nauczyciele z Białopola. Grę zakończył piknik, a jego główną atrakcją były pokazy ułańskie Chełmskiego Stowarzyszenia Miłośników Konia i Kawalerii Polskiej.

Każdy chętny mógł dosiąść konia i spróbować jazdy konnej, a także obejrzeć ekwipunek ułana z 1920r. Podsumowaniem imprezy było ognisko i wspólne śpiewanie pieśni ułańskich, któremu przygrywała na akordeonie Patrycja Wilgos. Gra terenowa została zorganizowana w ramach projektu, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Wszystkim, którzy wsparli organizację gry, a w szczególności Nadleśnictwu Strzelce, Pro Futuro składa najserdeczniejsze podziękowania. (opr. sr)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here