Służą miastu

Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie świętował niedawno 20-lecie powołania. ZNK ma w swojej gestii 9000 lokali mieszkalnych i 800 lokali użytkowych w 794 budynkach, do tego 50 hektarów terenów niezabudowanych.
20-lecie ZNK było okazją do wręczenia medali prezydenta miasta Lublin za wieloletnią pracę i zasługi na rzecz miasta. Z rąk Krzysztofa Żuka otrzymali je: dyrektor ZNK Henryk Łacek oraz jego zastępcy – Marek Pastusiak oraz Krystyna Zapała. Uroczysty jubileusz świętowano w Centrum Kultury.
Bez ZNK niemożliwe byłoby kształtowanie odpowiedniej polityki mieszkaniowej dla mniej zamożnej części mieszkańców naszego miasta i z tego zdają sobie sprawę wszyscy mieszkańcy. Ale to rodzi też poważne problemy. Zadłużenie czynszowe lokatorów sięga ok. 200 mln zł – średnio na jedną osobę wynosi ono ok. 31 tys. zł.

– Prowadzimy wielokierunkowe działania, żeby zmniejszyć skalę tego problemu. Od 2011 roku istnieje możliwość odpracowania zadłużenia na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy Miejskim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, przy czym wysokość takiego zadłużenia nie może być większa niż 30 tys. zł. Prowadzimy też działania windykacyjne przy ściągalności na poziomie 80 proc. – wyjaśnia Łukasz Bilik, rzecznik prasowy ZNK.
ZNK opracował również program restrukturyzacji zadłużenia lokatorów. Na ostatniej sesji prezydent zdjął jednak ten projekt uchwały z porządku obrad, żeby poddać go szerszym konsultacjom. BCH