Służymy dla ciebie, mamy swoje prawa!

Taki tytuł nosi nowy spot reklamowy wyemitowany przez policję w ramach kampanii przypominającej, że agresywne zachowania wobec funkcjonariusza publicznego podlegają odpowiedzialności karnej.

– Policjanci. Strażacy. Ratownicy medyczni. Trzy różne zawody, ale cel wspólny: niesienie pomocy. Często jednak, kiedy my ratujemy, inni bezprawnie nas atakują – mówią funkcjonariusze.

Dlatego mundurowi ruszyli z kampanią mającą na celu zwiększenie świadomości obywateli w zakresie ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Ochronie podlega nie tylko policjant, ale także żołnierz, funkcjonariusz straży granicznej, służby więziennej, sędzia, prokurator i wiele innych osób, które określone są w artykule 115 kodeksu karnego. Za zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej czy czynną napaść lub wywieranie wpływu na czynności urzędowe grozi kara więzienia. Aktualnie przed Sądem Rejonowym w Chełmie toczy się 8 takich postępowań. W ubiegłym roku w podobnych sprawach zapadło 30 wyroków, w tym:

– z art. 222 kk. (naruszenie nietykalności cielesnej) wobec 4 osób wymierzono kary bezwzględnego pozbawienia wolności, wobec

2 – karę ograniczenia wolności, wobec 3 – karę grzywny, wobec

1 osoby karę więzienia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a wobec 1 osoby warunkowo umorzono postępowanie;

– z art. 223 kk. (czynna napaść) wobec 1 osoby wymierzono karę bezwzględnego pozbawienia wolności, wobec 1 – karę pozbawienia wolności w zawieszeniu;

– z art. 224 kk. (wywieranie wpływu na czynności urzędowe) wobec 1 osoby wymierzono karę więzienia, a 2 ukarano grzywną;

– z art. 226 kk. (znieważenie) 15 osób ukarano grzywną, wobec 1 osoby wymierzono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, wobec 1 osoby wymierzono karę bezwzględnego więzienia. (pc)

News will be here