Słynny płot wciąż stoi i zagradza przejście

Mimo nakazu rozbiórki, wydanego przez chełmski nadzór budowlany, postawione w poprzek chodnika przy ul. Słowackiego w Chełmie ogrodzenie, wciąż stoi.

Sygnał w sprawie płotu ustawionego w poprzek uczęszczanego chodnika otrzymaliśmy w czerwcu ub.r. Dzwonił oburzony mieszkaniec ul. Słowackiego 3 skarżąc, że ogrodzenie postawione przez mieszkańców wspólnoty z sąsiedniego bloku nr 7 odcina ludziom przejście, z którego od lat korzystali, skracając sobie drogę do kościoła, parku, szkoły. Osiedlowi przeciwnicy takiego rozwiązania zwrócili się w tej sprawie m.in. do powiatowego nadzoru budowlanego. Z kolei we Wspólnocie Mieszkaniowej Słowackiego 7 przekonywali, że długo zwlekali z decyzją o ustawieniu ogrodzenia, ale gdy zimą na nierównym chodniku położonym na ich terenie poślizgnęli się ludzie, zaczęli się obawiać, iż zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za czyjś uszczerbek na zdrowiu i poniosą tego finansowe konsekwencje, choć to nie oni zbudowali chodnik. Zapewniają, że ogrodzenie powstało na terenie będącym własnością wspólnoty, a oni działali zgodnie z prawem. Zgodę wspólnocie wydał Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie w 2012 r. (wtedy też rozpoczęto budowę ogrodzenia). Była to zgoda na odgrodzenie się wspólnoty z trzech stron (w tym rejonie miasta nie ma mowy o całkowitym odgrodzeniu się z każdej strony). Wspólnota, po wydaniu zgody na ogrodzenie postawiła je częściowo od strony parku. Wiosną ub.r. dokończyła dzieła, odgradzając swój teren z jeszcze jednej strony. Okazało się, że ostatnią część ogrodzenia, będącą przedmiotem postępowania, wybudowano, gdy obowiązywały już zapisy uchwały krajobrazowej (podjętej przez Radę Miasta Chełm w grudniu 2022 r.). Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Chełm wydał decyzję o rozbiórce ogrodzenia wybudowanego wiosną ub.r. na terenie zabudowy wielorodzinnej, gdyż jest to sprzeczne z zapisami przyjętej uchwały krajobrazowej. Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7 odwołała się od tej decyzji do wyższej instancji tj. do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie, który jednak utrzymał w mocy decyzję chełmskiego nadzoru budowlanego.

– Mimo to, ogrodzenie wciąż stoi – mówi jeden z okolicznych mieszkańców.

Jacek Osmoła, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta Chełm, informuje, że decyzja jest już prawomocna, ale Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7 w Chełmie może jeszcze odwołać się od niej do sądu administracyjnego. Henryk Nowakowski, prezes tej wspólnoty, zapowiada, że zamierzają skorzystać z tej możliwości. (mo)

News will be here