Śmieci nie podrożeją

Świdnicki ratusz rozstrzygnął przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta. Wpłynęła tylko jedna oferta.


Tak jak do tej pory śmieci od mieszkańców Świdnika będzie odbierać firma Remondis, która jako jedyna zgłosiła się do ogłoszonego przez Urząd Miasta Świdnik przetargu. Za tę usługę miasto zapłaci jej 6 749 280,00 zł. Umowa będzie obowiązywała do końca przyszłego roku. Urzędnicy zapewniają, że nowy przetarg nie wpłynie na podwyżki opłat za wywóz śmieci.
– Jeśli chodzi o stawkę za wywóz odpadów, to dla mieszkańców miasta dziś nic się nie zmienia – zapewnia Magdalena Kurowska, naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego UM Świdnik. – Gmina płaci firmie za odbiór i zagospodarowanie odpadów za każdą tonę, a opłata pobierana od mieszkańców nie jest wyliczana od tony, tylko od osoby. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, jakie ponosi gmina, nie bilansują się z dochodami uzyskanymi za opłaty od mieszkańców.
Wynika to z kilku czynników. Dużo mniej mieszkańców (prawie 5 tys.) złożyło oświadczenie o ponoszeniu opłat za odbiór odpadów. Rokrocznie rośnie za to liczba „produkowanych” przez nas śmieci.
– Statystyczny mieszkaniec produkuje dużo więcej odpadów, ale opłata mu nie wzrasta. A gmina za każdą tonę płaci. Każda musi być odebrana i właściwe zagospodarowania, czyli poddana ponownej segregacji i przetworzona w odpowiednich instalacjach, tzw. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – mówi M. Kurowska. (w)