Śmieci w górę

Ani dwa miesiące temu, ani ostatnio chełmscy radni nie zgodzili się na proponowaną przez prezydenta Chełma podwyżkę stawki za wywóz śmieci z 10,90 do 24 zł. Decyzją radnych opłata ta od lutego wzrośnie jednak do 19 zł.

Dotychczasowa umowa z chełmską spółką na odbiór śmieci zakończyła się 31 grudnia 2022 r. (obowiązywała nie przez 2, a przez 3 lata, bo skorzystano z opcji jej przedłużenia o rok). Wcześniej miasto ogłosiło przetarg, w którym wystartowało tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie. Spółka wyceniła usługę odbioru śmieci w latach 2023-2024 na 34 963 848,55 zł. Koszt gospodarowania odpadami w ciągu dwóch lat mocno wzrósł, a miasto kolejny rok z rzędu do systemu gospodarowania odpadami dopłacało. Z tego powodu w listopadzie ub.r. chełmscy urzędnicy wnioskowali do Rady Miasta Chełm o podwyższenie stawki za odbiór odpadów z dotychczasowych 10,90 zł miesięcznie od mieszkańca (w przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka ta obowiązywała od lutego 2020 r.) do 24 zł, ale nie zyskało to aprobaty radnych.

Na przedostatnich w roku 2022 r. obradach radnych temat powrócił, a prezydent Chełma ponownie zawnioskował do rady miasta o podwyższenie stawki do 24 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie i 96 zł za mieszkańca w przypadku śmieci niesegregowanych. 20 grudnia ub.r. na komisji porządku publicznego i inwentaryzacji mienia komunalnego projekt uchwały w tej sprawie nie otrzymał pozytywnej opinii radnych, ale w posiedzeniu uczestniczyła garstka radnych. „Za” głosował tylko Longin Bożeński – przewodniczący Rady Miasta Chełm. Przeciw byli radni Stanisław Mościcki i Maciej Baranowski, a Ryszard Dżaman i Adam Kister wstrzymali się od głosu w tej sprawie. Sytuacja zmieniła się na kolejnym tego dnia posiedzeniu, tj. komisji budżetu i rozwoju gospodarczego.

– Po otwarciu ofert w przetargu na odbiór odpadów komunalnych i konsultacji z biurem prawnym raz jeszcze wnoszę ten projekt pod dyskusję – tłumaczył Jakub Banaszek, prezydent Chełma. – Zaproponowana kwota oznacza kwotę, która bilansuje system gospodarki odpadami komunalnymi, ale jestem otwarty na propozycje ze strony radnych.

Po tym wystąpieniu radny Piotr Krawczuk Vel Walczuk stwierdził, że podwyżka z 10,90 zł do 24 zł byłaby zbyt wysoka dla chełmian i wniósł wniosek formalny, aby stawka ta wyniosła 19 zł miesięcznie za jednego mieszkańca w przypadku odpadów zbieranych selektywnie i 76 zł za śmieci niesegregowane. Zarówno radny S. Mościcki, jak i L. Bożeński, przewodniczący Rady Miasta Chełm, zwrócili uwagę, że warto będzie jeszcze wprowadzić dodatkowe ulgi dla rodzin wielodzietnych.

– Nie jestem zaskoczona, że temat podwyżki stawek za odbiór odpadów powrócił, bo przy obecnych kosztach, wydatkach miasta i z czystej odpowiedzialności za finanse miasta nie da się utrzymać dotychczasowej stawki za odbiór śmieci – przyznała radna Agata Fisz. – Gdy wprowadzimy podwyżki, dobrze byłoby, aby mieszkańcy wiedzieli, że te pieniądze w pewien sposób do nich powrócą. Chciałabym więc deklaracji, że te dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone także na pilne potrzeby, takie jak remonty dróg czy oczekiwane podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Prezydent Banaszek zapewnił, że sugestie radnych Fisz, Mościckiego i Bożeńskiego zostaną uwzględnione. Podczas komisji wniosek formalny P. Krawczuka vel Walczuka o zmianę projektu uchwały, tj. wprowadzenie do niej odpowiednio stawek 19 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości zamieszkałej za wywóz odpadów segregowanych oraz 76 zł w przypadku śmieci niesegregowanych, zaopiniowano pozytywnie: ośmioma głosami za (Maciej Baranowski, L. Bożeński, Ryszard Dżaman, A. Fisz, Mariusz Kowalczuk, P. Krawczuk vel Walczuk, Irena Machowicz, S. Mościcki), przy 4 głosach wstrzymujących się (Tomasz Kazimierczak, Adam Kister, Edyta Rożek, Marek Sikora) i jednym przeciwnym Mirosława Czecha. Ostatecznie uchwała zatwierdzająca powyższe stawki zapadła na sesji rady miasta dwa dni później, tj. 22 grudnia 2022 r. „Za” uchwałą w tej sprawie głosowało ostatecznie 11 radnych ( M. Baranowski, L. Bożeński, Elżbieta Ćwir, R. Dżaman, A. Fisz, M. Kowalczuk, P. Krawczuk-Vel-Walczuk, Joanna Lis, I. Machowicz, S. Mościcki, T. Otkała), 6 było przeciwnych (M. Czech, Piotr Jabłoński, A. Kister, Agnieszka Ostrowska, E. Rożek, Dorota Rybaczuk), a 3 radnych wstrzymało się od głosu (Kamil Błaszczuk, T. Kazimierczak, M. Sikora).

Uchwała będzie obowiązywała od 1 lutego br., ale należy się spodziewać, że odrębną uchwałą będą wprowadzone ulgi dla rodzin wielodzietnych. Stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, wprowadzone od 1 czerwca 2022 r., za worek lub pojemnik o określonej pojemności pozostają bez zmian. (mo)

News will be here