Śmieci w Lublinie znowu w górę

To co przewidywaliśmy i zapowiadaliśmy już kilka miesięcy temu, niestety, właśnie stało się faktem. Mieszkańców Lublina od 1 lipca czeka kolejna podwyżka opłat za wywóz śmieci. I to wcale niemała.

Na wniosek prezydenta Krzysztofa Żuka projekt uchwały w sprawie podwyżki cen za odbiór odpadów komunalnych stanął na ostatniej sesji Rady Miasta Lublin.

– Analiza finansowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wskazuje, że z pobranych opłat od mieszkańców przy obecnych stawkach opłaty miasto Lublin nie jest w stanie pokryć kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dlatego konieczne jest zwiększenie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, aby zbilansować niezbędne wydatki – brzmiało uzasadnienie projektu uchwały, wskazujące, że bez podwyżki w tegorocznym budżecie na funkcjonowanie systemu odbioru i recyklingu odpadów zabranie ok. 16,4 mln zł..

Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja, podczas której radni opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości głośno sprzeciwiali się „drenowaniu kieszeni lublinian”. Ostatecznie uchwała przeszła głosami radnych klubu prezydenta Żuka. Zgodnie z nią opłata za osobę mieszkającą w bloku wzrośnie z 24,80 zł do 29,50 zł miesięcznie. Z kolei mieszkańcy domków zamiast 28,80 zł od osoby, zapłacą wg nowego cennika 33,50 zł. Dodatkowo ci, którzy nie będą właściwie segregować śmieci na poszczególne frakcje muszą się liczyć z dwukrotnością tych stawek. Podwyżka zacznie obowiązywać już od 1 lipca tego roku.

Marek Kościuk

News will be here