Solarównam dajcie!

Zainteresowanie przekroczyło najśmielsze oczekiwania. – To tylko świadczy o tym, jak bardzo włodawianie są zainteresowani wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Bo jest to nie tylko ekologiczne, nowoczesne, ale również zdecydowanie tańsze źródło, zwłaszcza kiedy instalacja może być współfinansowana ze środków zewnętrznych – mówi burmistrz Wiesław Muszyński.
Spotkanie było kolejnym etapem przygotowywania projektu, na realizację którego Włodawa ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu miasto będzie się ubiegać o dofinansowanie na kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne dla mieszkańców indywidualnych. Planowany jest również wniosek związany z OZE dla włodawskich przedsiębiorców.
Kolejne spotkanie odbędzie się 18 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie. Burmistrz W. Muszyński o godz. 16 zaprasza przedsiębiorców, a o godz. 18 mieszkańców zainteresowanych instalacją paneli fotowoltaicznych.

News will be here