Sowite stypendia ministra

Jedni z nagrodzonych studentów

18 studentów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymało po 15 000 zł.


Tyle wynosi stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Listy gratulacyjne wyróżnionym osobom wręczyli: rektor prof. Stanisław Michałowski prorektor ds. studenckich – prof. Urszula Bobryk oraz pełnomocnik rektora ds. studenckich – dr Ewelina Panas.

– Ta nagroda jest docenieniem państwa wysiłku włożonego w edukację i rozwój osobisty. Życzę, by była motywacją do podejmowania kolejnych wyzwań naukowych – powiedział prof. Stanisław Michałowski, rektor UMCS.

Stypendia otrzymali: Maksym Bonarek (kierunek: prawo), Karolina Burzak (grafika), Klaudia Anna Celińska (prawo), Renata Gogol (grafika), Katarzyna Kamianowska (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), Marzena Kaspieruk (malarstwo), Adrianna Kowalczyk (grafika), Kinga Lewicka (grafika), Marek Mierzwa (prawo), Krzysztof Niewęgłowski (prawo), Patryk Olszak (bezpieczeństwo wewnętrzne), Artur Potocki (administracja), Mateusz Sapieja (biologia), Karol Sułkowski (prawo), Klaudia Surmacz (grafika), Małgorzata Szwed (prawo), Mikołaj Wojcieszek (prawo), Katarzyna Wołczyńska (grafika).

(oprac. EM.K.)

 

News will be here